Det är en konst att lära

Vi som skriver här arbetade för Forum för kultur och kommunikation, som hanterar professionsfrågor gällande lärare i bild, dans, drama, hem- och konsumentkunskap, media, musik och slöjd.