Det öppna klassrummet

Om hbtq i skolan och i klassrummet

Lärarnas Riksförbund har i flera år lyft hbtq-frågor ur skolans och lärarnas synvinkel. Här bloggas det om hbtq i skolan och klassrummet, utifrån egna erfarenheter.

”Det öppna klassrummet” är också ett nätverk för lärare och studie- och yrkesvägledare som definierar sig som en del av hbtq-rörelsen, och för medlemmar som är engagerade i frågorna.

I webbutiken kan du ladda ned eller beställa Det öppna klassrummet – Lathund för ett normkritiskt arbetssätt. Länk till annan webbplats.