Forskarbloggens skribenter

Magnus Blixt är yrkesverksam lärare, författare, föreläsare, frilans, facklig företrädare, folkdansare, seminarieledare, ledamot av Lärarnas yrkesetiska råd och 360s lärarpanel mm

Johan Ceder är yrkesverksam gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Fackligt engagerad och ledamot av 360s lärarpanel. Intresserad av ämnesdidaktik och skolutveckling, och arbetar just nu med att försöka lära sig mer om formativ bedömning och hur man kan använda sig av det för att öka kvaliten på lärande och undervisning.

Katarina Larson, Nyköping, har varit yrkesverksam adjunkt i över ett kvarts sekel. Följer med spänning bland annat debatten om en likvärdig skola där det är för många passningar tillbaka på egen planhalva. Just nu är den stora frågan hur Flippad man kan vara i sitt klassrum.

Johanna Lundström bytte karriär från kemiforskare till lärare för ungefär 10 år sedan. Är doktor i biokemi och gymnasielärare i kemi och biologi. Som medlem i 360s lärarpanel har hon förmånen att få läsa många avhandlingar om skolforskning.

Martin Tallvid och är lärare i Sh och Ps på Lindholmens Tekniska Gymnasium i Göteborg. Är dessutom halvtidsdoktorand vid Göteborgs Universitet. Forskningsintresset är främst inriktat på IT och lärandefrågor.


Publicerad