Sara Lövestam blogg

Om hbtq i skolan och i klassrummet

Lärarnas Riksförbund har i flera år lyft hbtq-frågor ur skolans och lärarnas synvinkel. Sara Lövestam skrev 14 stycken artiklar om hbtq i skolan och i klassrummet, utifrån sina egna erfarenheter.

”Det öppna klassrummet” är också ett nätverk för lärare och studie- och yrkesvägledare som definierar sig som en del av hbtq-rörelsen, och för medlemmar som är engagerade i frågorna."