Skolprofessionsbloggen

Lärare och studie- och yrkesvägledares tankar om undervisning, professions- och villkorsfrågor

I skolprofessionsbloggen bloggar representanter från våra olika intresseföreningar. De skriver om undervisning och utmärkande professions- och villkorfrågor.

Vår ambition är att blogginläggen ska ge goda förutsättningar och påverka kvalitén i undervisningen och stärka professionen.