Sofie och Erik gjorde sin VFU utomlands

Sofie Markstedt och Erik Malm studerar till f-3 lärare respektive ämneslärare. Sofie gör sin tredje VFU-period utomlands vid Svenska skolan i Lissabon och Erik läser en utbytestermin vid Arizona State University i USA.

Uppdaterad

– Att göra sin VFU i utlandet är ganska nytt i alla fall vid Stockholms Universitet, men nu i höst har vi F-3 lärare och 4-6 lärare som åker till svenska skolor bland annat kunna välja mellan Portugal, Spanien, England och Thailand, säger Sofie. Hon gör sin VFU på Svenska skolan i Lissabon. Skolan har totalt 32 elever och Sofie är i en integrerad F-3-klass med 19 elever.

Inte heller vid Örebro Universitet har det varit vanligt att lärarstudenter har åkt utomlands. Erik berättar att han upprepade gånger fick tjata på internationella kontoret innan han äntligen fick möjlighet att söka.

–Ett problem var skillnaderna i lärarutbildningarna och att många inte läser ämnesdidaktik som vi gör, säger Erik. I slutet av vårterminen 2014 fick vi som läser till engelsklärare en lista på möjliga värduniversitet och en uppmuntran att resa, jag valde då USA.

Det är mycket att förbereda

Många undrar hur jag lyckades fixa VFU i Lissabon, helt ärligt var det inte alls svårt, säger Sofie. Hennes tips är att var ute i god tid.

–Jag sökte cirka 1 år innan min VFU, och mina kurskompisar som gör sin VFU i Thailand var ute redan cirka 1,5 år innan. Sofie fick mycket positiv uppmuntran från Stockholmsuniversitet och den internationella koordinatorn för VFU utomlands men när det kom till kritan fixade hon allt själv. Hon mailade direkt till ett par svenska skolor i Europa och fick svar från Lissabon som kunde ta emot henne.

Att resa på utbytestermin till USA kräver också mycket förberedelse och Erik berättar att han dels fick göra ett särskilt engelskprov för utbytesstudenter (Test of English as a foreign language TOEFL) samt ansöka om studentvisum vid den amerikanska ambassaden.

– Det är inte alla länder som kräver visum för utbytesstudenter, så det är bra att ta reda på om just det landet man vill till kräver det och söka god tid i förväg, säger Erik.

Viktigt med möjlighet till utomlandsvistelse för lärarstudenter

– Jag tycker att det är otroligt viktigt att universitetet har gjort utlands-VFU möjligt, speciellt för F-3 och 4-6-lärarstudenter, säger Sofie.

Sofie berättar att många ambitiösa och duktiga studenter gärna vill ha ut mer av sin studietid och det är viktigt att dessa studenter får tillgång till de utmaningar de förtjänar. Möjlighet till utlandsstudier eller VFU utomlands tror hon definitivt ökar lärarutbildningens attraktivitet.

– I framtiden vill jag att även F-3- studenter ska ha möjlighet till utbytesstudier vid universitet i andra länder och världsdelar. För även om det är roligt att vara i Portugal en månad har jag fortfarande VFU i en svensk skola, på svenska.

Som ämneslärare får du en unik kompetens som du inte hade fått i Sverige. Erik är säker på att studier utomlands kommer ge honom en unik kulturell kompetens, men också en fördjupad relation till undervisningsämnet engelska som han inte annars hade fått tillgång till.

– Jag kommer exempelvis läsa kurser om afroamerikanska kvinnor i litteraturen och om queerteori, berättar Erik.


Sofie Markstedt

Skribent

Skicka e-post