Så kan du minska stressen kring nationella proven

Många upplever perioden för de nationella proven som påfrestande och full av stress. Men det finns sätt att komma runt problemen så att din arbetsbelastning inte blir för hög. Så här kan du gå till väga.

Redan när tjänstefördelningen görs ska man ta hänsyn till ökad arbetsbelastning i samband med nationella prov.

– Om du har många nationella prov under läsåret bör du kompenseras för detta genom att någon annan arbetsuppgift tas bort, till exempel att vara mentor eller genom att du undervisar färre grupper, säger Ingrid Lindholm som är regional ombudsman på Lärarnas Riksförbund. Se över tjänstefördelningen tillsammans med din rektor. Om omfattningen inte känns okej ska du ta hjälp av ditt ombud.

Se över din årsarbetstid

Lärare har årsarbetstid. När tjänsterna är utlagda ska du fylla i ditt schema för den reglerade arbetstiden, veckovis för hela läsåret. När rektorn har godkänt ditt schema blir det din ordinarie arbetstid.

– Arbetstiden kan alltså variera vecka för vecka och kan innebära fler arbetstimmar veckorna runt nationella prov men färre timmar under andra perioder, säger Ingrid Lindholm.

Vikarie eller hjälp med rättning

I statsbidragen för skolan finns pengar avsatta för hanteringen av nationella prov. Pengarna kan användas för att ta in vikarier. Vikarien kan ansvara för undervisningen så att läraren kan använda sin arbetstid till att rätta nationella prov. Eller så kan en annan lärare anställas tillfälligt för att ansvara för att rätta proven, till exempel en pensionerad lärare. Som en sista utväg kan till exempel rättning av proven ske utanför lärarens ordinarie arbetstid. Då ska du få övertidsersättning. Övertidsarbete ska dock godkännas i förväg av din rektor och får inte vara planerad lång tid i förväg.

En arbetsmiljöfråga

Om du upplever att din arbetsbelastning i samband med de nationella proven är för hög och att du inte får något gehör från rektorn blir det en arbetsmiljöfråga. Då ska du vända dig till ditt skyddsombud.


Så planerar du din ordinarie arbetstid

Vid läsårets start ska du fylla i ditt schema, vecka för vecka, för din reglerade arbetstid.

Din arbetstid kan variera mellan olika veckor. De veckor du har nationella prov kanske du arbetar mer än andra veckor.

När rektorn har godkänt ditt schema blir det din ordinarie arbetstid.

Håll koll på din arbetstid

Håll koll på din arbetstid

Du som är medlem har tillgång till ett praktiskt arbetstidsverktyg för att hålla koll på den reglerade arbetstiden.

Planera din arbetstid med verktyget

Ingrid Lindholm, regional ombudsman Lärarnas Riksförbund