Stöd för dig som tar emot nyanlända elever

Från årsskiftet 2015/2016 skärptes reglerna för nyanlända elevers skolgång. Det är nu obligatoriskt för skolorna att genomföra en kunskapskartläggning och placera eleven i en klass inom två månader. Som stöd har Skolverket tagit fram riktlinjer och stödmaterial som ska underlätta för dig som är lärare.

Uppdaterad

En förutsättning för att skolan ska kunna ta emot och undervisa nyanlända elever är att man har lärare med kompetens i vad det innebär för eleven att lära på sitt andraspråk. Eleven behöver tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Det är avgörande för att eleven så effektivt som möjligt ska fortsätta sitt lärande i alla ämnen.

STÖDMATERIAL FÖR LÄRARE

skolverket.se/nyanlanda

Skolverkets stödlinje för frågor

Skolverket har en stödlinje som du kan ringa till om du har frågor kring organiseringen av nyanlända elevers undervisning. Telefonnumret är 08-527 332 00.

Du kan också skicka dina frågor till nyanlanda@skolverket.se

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Stockholms universitet har också samlat information om nyanlända elever.
Läs merlänk till annan webbplats

Kontakt med andra

Det finns flera möjligheter att prata med andra lärare och studie- och yrkesvägledare om frågor som rör nyanlända elever.

Ett par exempel är:

#lärarehjälper

I Lärarnas Riksförbunds initiativ #lärarehjälper bidrar pensionerade lärare och lärarstudenter med att erbjuda professionellt stöd. #lärarehjälperlänk till annan webbplats


Maria Bohlin

Skribent

Skicka e-post