Tanja skrev vägledningen för vägledare

När Tanja Nyholm började vägleda nyanlända elever letade hon efter information på nätet, men hittade inte något. Nu delar hon själv med sig av sina erfarenheter i handledningen Vägledning för nyanlända barn och ungdomar Länk till annan webbplats..

Efter att ha arbetat som studie- och yrkesvägledare på språkintroduktionsprogrammet i några år blev Tanja ombedd av sin dåvarande rektor och regionförbundet Östsam att ta fram det material som hon själv hade saknat när hon först mötte de nyanlända eleverna.

I Vägledning för nyanlända barn och ungdomar Länk till annan webbplats. ger Tanja förslag på hur man kan lägga upp studie- och yrkesvägledningen och vad som är viktigt att tänka på. Materialet innehåller konkreta övningar att använda under samtalen.

– Min förhoppning är att detta kan vara till hjälp om man är osäker och aldrig tidigare har jobbat med nyanlända barn och ungdomar. Materialet är uppdelat i olika steg, och varje steg kan innehålla flera samtal beroende på elevens behov. Jag skriver mycket om tid i materialet eftersom det behövs många samtal med en nyanländ ungdom. En del har ingen skolbakgrund alls, och skolsystemet i Sverige skiljer sig mot vilket land man än kommer ifrån. Att vägleda nyanlända är utmanande, och väldigt lärorikt, säger Tanja.

”Många elever har ingen kunskap om vad de kan arbeta med, de har inte tänkt på vad de tycker om att göra och vad de är bra på. Där måste du börja vägledningen innan eleven gör några val.”

Ur "Vägledning för nyanlända barn och ungdomar.


TIPS!

Tanjas tips för dig som ska börja vägleda nyanlända barn och ungdomar

  1. Rita mycket! Särskilt om eleverna kommer spontant och du inte har tillgång till tolk så kan ni använda bilder för att komma förbi språkbarriärer.
  2. Använd material översatt till elevens språk om skolsystem.
  3. Träffa eleven flera gånger, repetera, ge mycket tid.
  4. Bjud in föräldrar, god man, lärare eller tolk till samtalet så att fler hör informationen och kan förklara om det behövs.

Mer inom ämnet


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post