Vägledningen av nyanlända måste få ta tid

– Sök upp vägledarkollegor i din kommun som har mer erfarenhet, och se till att ha gott om tid för vägledningssamtalen. Det är studie- och yrkesvägledaren Carina Levanders två främsta råd till dig som ska börja arbeta med nyanlända barn och ungdomar.

Carina har arbetat i över tjugo år som studie- och yrkesvägledare, varav tio år med elever som inte är födda i Sverige.

Vad har du för råd till nya studie- och yrkesvägledare i arbetet med nyanlända elever?

– Hör om det finns någon i din kommun eller region som har erfarenhet av att arbeta med nyanlända, så att du kan få tips och idéer därifrån. Kanske kan du få vara med en erfaren kollega och lyssna under ett vägledningssamtal. Själv brukar jag läsa på nätet och är med i Facebookgruppen ”SYV forum Sverige”. Där kan man ställa frågor och få svar från vägledare i hela landet.

– Förbered dig också på att vägledningen av nyanlända tar tid, och måste få göra det, särskilt när man har tolk med vid samtalen. Även elevernas skolgång tar tid, och det kan vara stressande för en del elever när de inser att de kanske inte kommer hinna söka till gymnasiet innan de är för gamla. Många blir väldigt besvikna när de inser det.

Hur håller du elevernas motivation uppe?

– En viktig del i vårt jobb är att visa eleverna att det finns många andra vägar än gymnasieskolan i vårt skolsystem, till exempel komvux och folkhögskolor. Vi brukar göra studiebesök och ta hjälp av lite äldre studenter som redan är inne i vuxenutbildningen och som kan förklara på elevernas eget språk hur de har gjort.

Det är viktigt att vi ser hela eleven – psykiskt, fysiskt och pedagogiskt – så det är ett stort och viktigt jobb vi har.

Carina Levander är studie- och yrkesvägledare vid introduktionsprogrammet på Gotland, och ledamot i Lärarnas Riksförbunds SYV-forum.

Har du tips på något bra material att använda i samtalen?

– Jag använder ofta Skolverkets broschyr Den svenska skolan för nyanlända som finns på ett antal olika språk. Den brukar jag dela ut när eleverna kommer första gången så att de kan gå hem och läsa på i lugn och ro. Då blir det lättare att ta en diskussion igen när de har förstått hur det svenska skolsystemet fungerar.

Hur jobbar du tillsammans med annan personal i skolan?
– Jag ser till att vara med på arbetslagsträffar och i elevhälsoteam så att alla får en helhets­bild av de barn och ungdomar som kommer till oss. Det är viktigt att vi ser hela eleven – psykiskt, fysiskt och pedagogiskt – så det är ett stort och viktigt jobb vi har.Diskutera med andra

Det finns flera möjligheter att prata med andra lärare och studie- och yrkesvägledare om frågor som rör nyanlända elever. Ett par exempel:

Skolverkets stödlinje

Stödlinjen kan du kontakta om du har frågor kring organiseringen av nyanlända elevers undervisning.

08-527 332 00
nyanlanda@skolverket.se

Mer inom ämnet


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post