Börja med matematik redan när barnen är små

Mia Kempe, Nicklas Mörk och Helena Kvarnsell är tre ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund som har koppling till matematik. Vi börjar med det alla oroar sig för: de sjunkande resultaten. Den senaste PISA-undersökningen visade att svenska elever halkar efter.

Uppdaterad

Hur vänder vi den negativa trenden?

– Problemet som jag ser det är att eleverna har lämnats ensamma. De har fått räkna själva i sina matteböcker. Eleverna behöver mer undervisning och vägledning, säger Nicklas Mörk.

Helena Kvarnsell håller med.
– Eleverna har arbetat mycket med det imitativa. När man härmar ett exempel i en bok. Eleverna måste få tänka till själva. Det är en självklarhet i många andra ämnen. Det borde det vara också i matematiken, menar Helena.

Nicklas Mörk pratar om att få upp bättre elevaktivitet i hjärnan. Att lösa ett riktigt matteproblem tar tid. Om man bara jobbar med det imitativa glömmer man det snabbare eftersom man bara följt en mall. Eleverna måste få tänka under en mattelektion istället för att bara göra.

Sedan 2013 får alla elever i lågstadiet en extra mattetimme per vecka. Kommer det att ge bättre resultat i nästa PISA undersökning?

Mia Kempe menar att kvaliteten måste höjas om det ska ge resultat.
– Jag tycker att vi ska räkna mer matte i skolan. Det är helt klart. Men det är inte bara att slänga in en extra mattetimme som inte används på rätt sätt. Det måste vara kvalitet, om det ska göra någon skillnad.

Det bästa sättet att utnyttja den extra timmen är att hitta det eleverna inte kan. Det är viktigt att få koll på att alla hänger med.
– Ta upp och redovisa vanliga misstag. Kanske det är ett vanligt fel? Se till att alla förstår, säger Mia Kempe.

Helena Kvarnsell och Nicklas Mörk är inne på samma spår.
– Eleverna måste lära sig mer. Jag tror fokus i undervisningen behöver ligga på att få eleverna att tänka mer istället för att tänka mer istället för att producera mycket, säger Nicklas Mörk.

– Och det måste vara utbildade legitimerade mattelärare, säger Helena Kvarnsell.

Hur skapas en bra grund att stå på?

Mia Kempe, som är klasslärare i på lågstadiet, menar att hemligheten med att bli duktig på matematik är att öva mycket. Öva på att tänka matematiskt redan från tidig ålder.
– Det finns saker som man kan träna med sina barn redan när de är ett par år gamla. Det kan handla om att leka in matten i vardagen, öva ordningstalen på väg till förskolan, träna mått och enheter vid bakning, eller dela frukter i ett antal delar. Grunder som är viktiga när man kommer till mer avancerade nivåer, säger Mia.

Det är viktigt att ge barnen en god taluppfattning tidigt.
– Det är samma sak senare, fast med högre tal. Mycket av det som är i lågstadiet kan man träna ännu tidigare. Hamnar man efter i början, blir det så svårt sen. Det är sådana grunder som måste sitta. Det ger en bra taluppfattning, menar Mia Kempe.

Hur får man upp motivationen för matematik?

– Man ska kunna vissa bitar bra. Som multiplikationstabellen. Kan man den bra så brukar det ge härligt självförtroende. Talkamraterna likaså. Det är bara att nöta in. Lära sig utantill. Färdighetsträning lägger grunden, säger Mia Kempe.

– Färdighetsträning avlastar också minnet, flikar Niklas Mörck in.

– Ofta handlar det om att de elever som halkat efter har dåligt självförtroende i matematik. De tror inte att de klarar av det. Där gäller det att hitta saker där eleverna känner att de lyckas. Och låta eleverna lösa problem som berör, säger Nicklas Mörk.

På vilket sätt kan IT utveckla mattelektionerna?

Helena Kvarnsell använder digitala verktyg som komplement till läromedlen för att variera innehållet.

– Vi har vårt läromedel i en mattebok som jag kompletterar med alla möjliga verktyg vid sidan av. Allt jag skriver på tavlan kör vi via datorn så att man kan gå tillbaka och titta på tavelanteckningarna digitalt.


Peter Käll

Skribent


Skicka e-post