Så får du arbetstidsmetoden att fungera på din skola

Det finns många sysslor som i dag hamnar på lärarnas bord. Utöver att undervisa och förbereda lektioner förväntas lärarna ibland hantera allt från ordningsfrågor till administration och städning. Samtidigt ökar stressen och kunskapsresultaten faller. Lärarnas Riksförbund har tagit fram ”arbetstidsmetoden” som redskap för att få till en förändring.

Björn Cárdenas arbetar som ombudsman på Lärarnas Riksförbund. Han menar att det först och främst gäller att få koll på lärarnas samlade arbetsuppgifter. Samla alla parter: skolledare, lärare och fack. Alla måste vara med på upplägget och se fördelarna med det. Tillräckligt med tid måste avsättas. Det tar cirka två dagar att genomföra hela arbetet. En metod med specifika steg har tagits fram för detta arbete, så det är ingenting man behöver hitta på själv, säger Björn Cárdenas.

Med en genomlysning av arbetsuppgifterna blir det tydligt att mycket som i dag görs av lärare borde hanteras på annat sätt. Målet är bland annat att tillsammans hitta en tidsanvändning som är mer effektiv.

”Lärare borde inte vara upptagna med ordningsfrågor, administration, vård, städning, tvätta bänkar och vattna blommor.”

Björn Cárdenas

En del lägger så mycket som 10 timmar i veckan på mailkonversationer. Andra kanske lägger en tredjedel av den tiden. Då kan man få igång en diskussion om vad som egentligen är rimligt. Tänk på att utgå från nuläget, inte ett drömscenario. Då kommer ni också fram till trovärdiga realistiska mål och kan genomföra reella förbättringar som är förankrade i ledningen och hos lärarna, säger Björn Cárdenas.

Om du vill att ni ska börja arbeta med metoden på din skola så är första steget att diskutera detta med dina kollegor och ditt ombud på skolan. Ombudet vänder sig sedan till någon av Lärarnas Riksförbunds regionala ombudsmän för att ta frågan vidare till arbetsgivaren. Det är också den regionala ombudsmannen som sedan håller i arbetet med metoden på skolan.

Hittills har Björn Cárdenas aldrig fått ett nej från någon arbetsgivare när metoden presenterats. Alla vill ha goda elevresultat. Att då använda lärarnas arbetstid till sysslor som inte är kopplade till undervisningen är att slösa på skolans viktigaste resurs. Lärare borde inte vara upptagna med ordningsfrågor, administration, vård, städning, tvätta bänkar och vattna blommor.

Skapa förståelse, visa svart på vitt vilken tid dessa uppgifter tar och vilka konsekvenser det får. Då blir det lättare att prioritera om, säger Björn Cárdenas.