Fyra röster om skolans likvärdighet och utmaningar

En serie poddar om skolan med Daniel Suhonen, Karin Svanborg-Sjövall, Johan Kant och Per Kornhall.

Måndagen 16 maj 2016 överlämnade Skolkommissionen att överlämna sitt delbetänkande, med förslag till nationella målsättningar och utvecklingsområden för svensk skola.

Inför den händelsen har Lärarpodden pratat med fyra flitiga skoldebattörer om hur de ser på svenska skolan idag; Vad var det som gick fel? Vad borde vi göra? Hur lång tid kommer det att ta att komma tillbaka?

Zoran Alagic, Lärarnas Riksförbund, leder samtalen.

Du hittar Lärarpoddens alla avsnitt både på iTunes eller Acast där du också kan prenumerera så du inte missar något.

"Återförstatliga skolan - även friskolorna”

Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys, är en flitig debattör samt författare till flera böcker om politik.

Katalys är en ideell förening och ett fackligt idéinstitut som utreder och bedriver opinionsbildning. Bakom Katalys står fem fackförbund inom LO.

Daniel har en bakgrund som chefredaktör för flera socialdemokratiska tidskrifter. Han är också känd som talskrivare åt Håkan Juholt, och senare boken ’Partiledaren som klev in i kylan’, där han pekar på konspirationer inom Socialdemokraterna som tvingade bort Håkan Juholt från partiledarposten.

Lyssna på Lärarpodden #42 Daniel Suhonen (33 min)

”Friskolorna har varit bra för den svenska skolan”

Karin Svanborg-Sjövall, VD för näringslivets tankesmedja Timbro, är en flitig debattör, krönikör och kommentator i flera välkända svenska och internationella tidningar.

Timbro utvecklar idéer och opinionsbildar för ”allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma”. Timbro är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv.

Karin har tidigare varit politisk sakkunnig till Alliansregeringens högskoleminister, samt arbetat på Liberalernas kontor i Bryssel. Karin har en fil. kand. i statsvetenskap och Europastudier.

Lyssna på Lärarpodden #43 Karin Svanborg-Sjövall (28 min)

”Vi måste våga sätta undervisningen i fokus”

Per Kornhall är lärare, författare och en flitig skoldebattör. Har tidigare arbetat som gymnasielektor, undervisningsråd vid Skolverket och skolstrategi i Upplands Väsby.

Hans bok ”Barnexperimentet – svensk skola i fritt fall” blev väldigt uppmärksammad när Per beskrev ett antal faktorer som han menar har orsakat att den svenska skolan har förlorat sin likvärdighet och utjämnande effekt; kommunaliseringen, det fria skolvalet, avskaffandet av läromedelskontrollen med mera.

Per Kornhall är också ledamot i Kungliga Vetenskapsakademins kommitté för skolfrågor samt EU-kommissionens generaldirektorats nätverk av oberoende skolexperter.

Lyssna på Lärarpodden #45 Per Kornhall (30 min)

”Skolans problem är inte ett – skolan har många problem”

Johan Kant, är läraren och nuvarande rektorn som bloggar om skolan sedan många år tillbaka. En flitig debattör som gärna är rakt på sak med det som inte fungerar i skolan, eller det han är kritisk till.

Lyssna på Lärarpodden #44 Johan Kant (39 min)

DETTA HAR HÄNT

Bakgrunden till bildandet av skolkommissionen är de sjunkande skolresultaten, vilket visat sig i nationella tester och internationella, såsom PISA och TIMSS.

På svensk begäran lade OECD i december 2014 fram preliminära rekommendationer för att förbättra den svenska skolan efter att de granskat denna. Den slutliga rapporten i maj 2015 hävdade att disciplinen i den svenska skolan blivit sämre, att få lärare upplever sina yrken vara uppskattade i samhället, men att ökad migration bara i liten utsträckning är en förklaring till de sämre resultaten.

Regeringens uppdrag till Skolkommissionen är att föreslå insatser för att höja studieresultaten, förbättra kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten i skolan och då fokusera på förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan. Kommissionen ska också analysera orsakerna till de sämre resultaten och formulera problemen med den svenska skolan.

Skolkommissionen uppdrag är vidare att se till långsiktiga planer, som är samhällsekonomiskt effektiva, och grunda sina förslag på vetenskaplig forskning, samt att anlägga ett jämställdhetsperspektiv på sitt arbete.

(Källa Wikipedia och Skolkommissionens webbplats)