Skyddsombuden – arbetsplatsens hjältar

Över 2 500 medlemmar i Lärarnas Riksförbund har uppdrag som skyddsombud på sina skolor. Skyddsombuden håller ständig koll på hur förändringar som görs påverkar arbetsmiljön, och Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén lyfter fram skyddsombuden som hjältar i skolan.

Uppdaterad

Sebastian Hautamäki är ett av Lärarnas Riksförbunds många skyddsombud. Han arbetar på högstadieskolan Bikupan i Lessebo, och han tycker att uppdraget där ger mycket tillbaka.
– Jag känner att jag gör en viktig insats på skolan, och det känns bra att ha fått kollegornas förtroende att arbeta med de här frågorna. Sedan har jag fått gå bra utbildningar genom LR, och det ger också mycket att komma iväg och träffa andra medlemmar som har förtroendeuppdrag.

Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt, arbetsmiljölagen, och det är viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön på skolan. Skyddsombudets uppgift är att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, samverka med arbetsgivaren och påverka så att de beslut som fattas blir så bra som möjligt för medlemmarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö.

”Jag känner att jag gör en viktig insats på skolan, och det känns bra att ha fått kollegornas förtroende att arbeta med de här frågorna.”

Sebastian Hautamäki

Om ni inte har någon facklig verksamhet på skolan idag så har ni mycket att vinna på att få igång en sådan. Börja med att starta en lokalförening, så att ni kan utse lokalombud och skyddsombud. Ta kontakt med ert föreningsombud om ni behöver hjälp.

– Jag har ett väldigt bra samarbete med lokalombuden på min skola, och det är till stor hjälp i arbetsmiljöarbetet. Om jag ska ge ett råd till nya skyddsombud så är det att inte vara rädd för att fråga de som har varit fackligt aktiva längre än du. Man kan inte kunna allt från början, men man lär sig väldigt mycket på vägen.

Sebastian Hautamäki är ett av Lärarnas Riksförbunds många skyddsombud


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post