”Fler och fler på skolan märker att man kan vara med och påverka”

Därför blev Camilla ombud

Stora förändringar i skolans värld fick Camilla Lired att gå med i Lärarnas Riksförbund. Mindre än ett år senare är hon aktiv som lokalombud på sin skola.

Camilla Lired gick med i Lärarnas Riksförbund och blev lokalombud på sin skola. Foto: Jonas Bilberg.

För ett år sedan hade läraren Camilla Lired aldrig varit med i något fackförbund.* Idag är hon lokalombud för Lärarnas Riksförbund på friskolan Fryxellska skolan i Västerås och har startat upp en facklig verksamhet där.

Din resa från att stå utanför facket till att bli lokalombud har gått ovanligt fort. Vad hände?

– Jag har tidigare valt att inte vara medlem i något fackförbund och har därför läst på mycket själv. Jag har också erfarenheter från en annan bransch som gett mig kunskap om rättigheter och skyldigheter både ur arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv, och kände därför att jag kunde se till mina intressen utan att vara fackansluten. Men sedan uppstod det förändringar inom skolans värld och jag började fundera på hur de skulle påverka mig. Jag kände att jag också behöver hjälp ibland och tog beslutet att gå med i LR.

När du hade gått med i LR tog det fackliga arbetet på skolan fart. Hur gjorde ni?

– Eftersom vi inte hade haft någon lokalförening eller något lokalombud på flera år så kom många till mig med frågor, fast jag inte själv var facklig. När jag sedan blev medlem bad kollegorna mig att bli ombud och det kändes naturligt att tacka ja eftersom jag visste att det behövdes på skolan. Eftersom vi inte visste hur vi skulle göra för att starta en lokalförening tog vi kontakt med vår LR-förening som hjälpte oss att hålla ett första möte i våras. På mötet valdes styrelsen och jag klubbades till föreningens ordförande.

”Det är otroligt roligt och stimulerande att arbeta för att så många av mina kollegor ska få det så bra som möjligt.”

Camilla Lired

Vilka frågor har ni drivit så här långt?

– När man startar en ny förening finns det mycket att göra och många frågor som legat i flera år. Vi har fått prioritera de stora frågorna kring arbetsmiljö och lön, som att mbl-förhandla tjänstefördelningen på skolan, att samarbeta med ledningen angående de statliga lönesatsningspengarna och vår lönerevision. En annan väldigt viktig fråga som vi arbetar med är att vi tillsammans med ledningsgruppen tolkar vårt lokala avtal. Vi har Almegas avtal och arbetssituationen nu ser inte likadan ut som för tio år sedan när vårt avtal togs fram.

Du lägger ner en hel del tid och engagemang på det här. Känner du att arbetet ger resultat?

– Ja verkligen, vår ledning har tagit emot mig som ombud väldigt väl och det finns en goodwill från dem att inkludera den fackliga verksamheten. Ett sådant exempel är just arbetet med hur vi ska tolka vårt avtal. Vi jobbar gemensamt för att det ska tolkas på bästa sätt så att vi anställda får det så bra som möjligt. Fler och fler på skolan går med i LR eftersom de märker att man verkligen kan vara med och påverka, så nu är vi över 30 medlemmar. Visst, det tar tid och det kräver mycket energi, men det är otroligt roligt och stimulerande att arbeta för att så många av mina kollegor ska få det så bra som möjligt.

Foto: Jonas Bilberg.

Varför har ni lyckats så bra i ert fackliga arbete på skolan, tror du?

– Jag tror att man måste få till en god dialog med arbetsgivaren där man samverkar för allas bästa och känner förtroende för varandra. Min roll som ombud är ju att tillsammans med arbetsgivaren se till att lagar och förordningar följs, och vi måste i slutändan samsas så att det blir så bra som möjligt åt båda hållen. Jag för fram medlemmarnas åsikter och är noga med att vara saklig, rak och noggrann. Känner jag att det är någon fråga jag inte vet tillräckligt mycket om så är jag öppen med det och ber att få återkomma.
– Det är också väldigt viktigt att noga skilja på sin roll som lärare och sitt fackliga uppdrag. Jag är tydlig med när jag uttalar mig som Camilla och när jag uttalar mig som ombud, och det vet jag att både min chef och medlemmarna uppskattar.

SÅ KOMMER NI IGÅNG

Camillas tips för er som vill starta en lokalförening på skolan

  1. Ta kontakt med er LR-förening och använd den som stöd och bollplank.
  2. Gå så fort som möjligt de olika stegen i Lärarnas Riksförbunds fackliga grundkurs.
  3. Jobba för att få en god dialog med ledningen där ni samverkar för allas bästa och strävar mot gemensamma mål. Var öppen mot arbetsgivaren och våga fråga om sådant du inte vet.
  4. Se till att få avsatt arbetstid av arbetsgivaren för att hinna med ditt fackliga arbete. Hör med din LR-förening hur mycket tid som kan vara rimligt.

*Fotnot: Artikeln publicerades första gången i tidningen Skolvärlden nr 9 2016.