När du ska sätta betyg tillsammans med en obehörig kollega

Terminen börjar närma sig sitt slut och det drar ihop sig till betygsättning. En del lärare ska sätta betyg tillsammans med en obehörig kollega. Men vad är det som gäller vid medbedömning egentligen?

Uppdaterad

På många skolor undervisar lärare som saknar lärarlegitimation och som därmed inte får sätta betyg själva. Du kanske är en av dem som ska vara medbedömare vid betygssättningen tillsammans med en obehörig kollega. Då ska du se till att få rätt förutsättningar för ditt uppdrag.

Skollagen är tydlig med rektors ansvar

Det är rektors ansvar att betygssättning sker enligt lag och förordning och på ett rättssäkert och korrekt sätt. Därför bör rektorn redan vid tjänsteplaneringen identifiera vilka som behöver medbedömare och vilka som ska vara medbedömare vid betygsättning.

Du som är medbedömare ska kräva rätt förutsättningar

Om du ska vara medbedömare bör uppdraget ingå i din tjänsteplanering redan vid terminens början. Du och din olegitimerade kollega måste samarbeta löpande för att ni ska kunna sätta betyg tillsammans och göra en allsidig bedömning av elevernas kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. Till det uppdraget behöver du få utrymme inom din ordinarie arbetstid.

Tidsåtgången varierar

Det går inte att sätta upp generella riktlinjer för tidsåtgången. Det beror både på den olegitimerade lärarens erfarenhet och kompetens, och på vilket ämne det gäller samt storlek på undervisningsgruppen. Men självklart ska ni kräva rimliga förutsättningar.

Om ditt uppdrag inte har planerats i tid

Har du inte fått uppdraget som medbedömare i tid måste du diskutera med rektorn hur ditt uppdrag ska rymmas inom din ordinarie arbetstid. Hittar ni ingen lösning kan det bli fråga om beordrat övertidsarbete enligt sedvanliga regler.

Kan du vägra?

Det framgår inte direkt av skollagen om du som legitimerad lärare har rätt att vägra besluta om betyg om du saknar rätt förutsättningar. Samtidigt har du som legitimerad lärare ett professionellt ansvar för att betyget är rätt. Du ansvarar också för att du vid betygssättning har följt det som sägs om betygssättning i skollagen, skolförordningarna och i läroplanerna.

Har du inte fått rätt förutsättningar av din arbetsgivare kan det finnas skäl för dig att inte sätta betyg. Kontakta ditt fackliga ombud för råd och hjälp.

Mer inom ämnet


Mia Bohlin

Skribent

Skicka e-post