"Det är viktigt att kunna göra en high five för att öka motivationen"

Pris till examensarbete om fysisk beröring inom idrott

Med fokus och disciplin skrev Erik Andersson uppsatsen som tog hem priset för bästa examensarbete. Här är hans bästa uppsatstips.

Erik Andersson har tilldelats pris för sin uppsats "En historisk tillbakablick på fenomenet fysisk beröring”. Foto: Jonas Bilberg

– Fysisk beröring är en naturlig del av en idrottslärares vardag, men på senare tid har det uppstått en oro bland idrottslärare där man är rädd att bli anklagad för sexuella trakasserier om man rör eleverna. När jag hörde en föreläsning på universitetet om det här fenomenet blev jag intresserad och tänkte att det kunde vara ett spännande ämne att skriva examensarbete om, berättar Erik Andersson som tog sin lärarexamen i somras.

Idén som föddes på föreläsningen ledde fram till uppsatsen ”En historisk tillbakablick på fenomenet fysisk beröring”, som nu har tilldelats Lärarnas Riksförbunds pris för bästa examensarbete 2016.

I arbetet har Erik gått tillbaka och tittat på hur fysisk beröring tas upp i en och samma idrottslärartidskrift från 1874 fram till idag. Han har också kartlagt på vilket sätt fysisk beröring har använts bland de idrottslärare som förekommer i tidskriften.

”Diskussionerna och oron som finns i dag verkar inte ha funnits tidigare i historien”

Erik Andersson

– Det jag kunde se var att fysisk beröring har varit ett självklart inslag i idrottsundervisningen genom tiderna och att man har använt det för att behandla, skapa relationer, visa omsorg, instruera vid övningar och passa vid hopp och liknande. Fysisk beröring tillför väldigt mycket i undervisningen och diskussionerna och oron som finns idag verkar inte ha funnits tidigare i historien, berättar Erik.

Erik hade bra kontakt med sin handledare Marie Öhman under uppsatsskrivandet. Marie är biträdande professor vid Örebro universitet och forskar på fysisk beröring – ett forskningsområde som är relativt nytt. Erik hoppas att hans arbete kan bidra till att fylla några av de kunskapsluckor som finns inom området så att lärarnas agerande kan vila på en vetenskaplig grund.

– Forskningen säger att det finns många fördelar med fysisk beröring. Att ta bort det är som att binda händerna bakom ryggen på idrottslärarna, för detta är ett viktigt redskap i undervisningen. Förbud mot beröring som man har infört i en del länder är inte rätt väg att gå, utan man får hitta en balans istället, säger Erik.

Erik undervisar idag i bland annat idrott, och han känner att han har stor nytta av kunskaperna han fick genom sitt examensarbete.

– Arbetet har fått mig att tänka igenom hur jag själv är som lärare och hur jag reagerar när det uppstår situationer där man måste ta på elever eller använda fysisk beröring. Jag tror att alla lärare måste reflektera över vad de gör, men man ska inte vara rädd för att tillämpa fysisk beröring. Det är viktigt att till exempel kunna göra en high five eller klappa någon på axeln för att öka motivationen och skapa glädje.


Foto: Jonas Bilberg

Namn: Erik Andersson

Gör: Undervisar i idrott, historia, religion och samhällskunskap på Yrkesgymnasiet i Örebro.

Aktuell med: Har tilldelats Lärarnas Riksförbunds pris för bästa examensarbete 2016 för uppsatsen ”En historisk tillbakablick på fenomenet fysisk beröring” Länk till annan webbplats..


UPPSATSTIPS!

Eriks råd till dig som ska skriva examensarbete

 • Försök hitta ett ämne som du är intresserad av. Finns det något du har snappat upp under föreläsningarna som du skulle vilja veta mer om? Diskutera med lärarna eller undersök på egen hand vilka frågor du kan gå vidare med.
 • Jobba på att få en bra kontakt med handledaren. Se till att stämma av och träffas regelbundet och var inte rädd att höra av dig om du har funderingar som du behöver bolla. Handledaren ska ju fungera som ditt stöd genom hela uppsatsskrivandet.
 • Hitta en lugn miljö att sitta och skriva i och undvik störningsmoment. Jag satt oftast på biblioteket för att inte bli distraherad av tv, radio och internet.
 • Skapa en bra rutin. Jag såg det som ett heltidsjobb och planerade hur många timmar jag skulle sitta på förmiddagen och på eftermiddagen. Jag försökte hålla de timmarna och sedan släppa tankarna på uppsatsen när jag kom hem.

Tips från Lärarnas Riksförbund inför ditt uppsatsskrivande:

 • Välj en fråga vars svar du kommer ha nytta av i din framtida profession.
 • Lyft blicken, våga se mönster.
 • Våga dra egna slutsatser och ta ställning.
 • Avgränsa frågeställningen – välj djup framför omfattning.
 • Välj metod med omsorg.
 • Skaffa tillräckligt med data.
 • Gör forskningsanknytningen tydlig.

Juryns motivering till priset

”För ett välskrivet och mycket läsvärt arbete som lyfter fram en mycket viktig och komplicerad aspekt inom all undervisning, inte bara inom idrottsämnet, utan även i andra ämnen där fysisk beröring vid relationsbaserat ledarskap ger en ökad kvalitet i undervisningen.”

Mer inom ämnet


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post