Skapa tid för din kreativitet

Tänk dig att du sitter på ett personalmöte. Rektorn säger att det behövs fler lärare som rastvaktar. Ännu en sak som stjäl din dyrbara tid, tänker du. Rektorn berättar vidare att det är fel på kopiatorn, och att ni får använda den lilla, trots att den är långsam och krånglar hela tiden. Behöver det vara så här? Svaret är nej. Här får du tips på hur du kan hantera det.

Vi lärare vill självklart våra elevers bästa. Vår uppgift är att se till att de utvecklar sina kunskaper och färdigheter, och vi vet att vi själva är avgörande för om de ska lyckas. Och vi tar ofta på oss mycket arbete för att inte eleverna ska bli lidande. Men vi måste sätta gränser. För elevernas bästa. Och för vårt eget bästa.

Läraryrket är ett fritt och kreativt yrke. Du skapar undervisning. Det kräver tid för planering, uppföljning och reflektion. Inte fler arbetsuppgifter eller undervisningstimmar. Det är en viktig skillnad.

Utan att vi reflekterar över det äts vår arbetstid upp av saker som kanske inte har med vårt huvuduppdrag – att undervisa – att göra. Det är ofta din planeringstid som ryker, eller hur? Du hade tänkt förbereda eller följa upp lektioner, men i stället fick du reda ut ett bråk i korridoren eller försöka fixa datorkrångel. Det finns en lång rad av tidstjuvar som stjäl din viktiga undervisningsrelaterade tid.

Men är det verkligen du som ska göra alla de där sakerna? Behövs det verkligen en lärare för uppgiften? Naturligtvis inte. Det finns andra yrkesgrupper i skolan som skulle kunna göra mycket av det som stjäl din tid. Det mest rimliga är att du ägnar din tid åt det som du är bäst på, alltså saker som har med din undervisning att göra.

Det finns många fördelar med att omfördela arbetsuppgifter så att var och en gör det som hen är bäst på. Undervisningens kvalitet höjs om du får mer tid att planera och följa upp. Elevernas kunskapsresultat förbättras. Trivseln ökar eftersom ni får utnyttja er kompetens inom det ni är utbildade för och därmed får det roligare på jobbet.

Lösningarna ser olika ut på olika skolor. Det kan faktiskt löna sig att satsa på andra arbetsgrupper, exempelvis IT-tekniker som ser till att datorer och system fungerar. Eller vaktmästare som flyttar möbler och hänger upp gardiner. Eller administrativ personal som skapar e-postlistor, bokar bussar till skolresor, organiserar skolskjutsar och delar ut busskort.

Så våga och vinn. Säg ifrån när du får arbetsuppgifter som inte har med undervisningen att göra. Ställ frågan om det verkligen behövs en lärare för att utföra jobbet. Samla er lokalförening och skriv en lista över de största tidstjuvarna. Arbeta sedan fram ett förslag som ökar möjligheterna för er att skapa god undervisning med kvalitet.

Alla vinner på det. Eleverna. Rektorn. Du. Det är det små stegen som kan göra stor skillnad. Ju fler som slår vakt om den viktiga undervisningsrelaterade tiden, desto större effekt får det. Du kan vara den som sår fröet som utvecklas till stora förbättringar.