Vässa argumenten inför lönesamtalet

Kristian Smitterberg är biträdande föreningsombud i Nacka utanför Stockholm där medlemmarna själva kan välja om de vill ha ett lönesättande samtal med sin rektor eller om de vill att Lärarnas Riksförbund ska förhandla för deras räkning. Kristian Smitterberg brukar ge rådet till dem som väljer lönesättande samtal att de ska förbereda sig väl.

Uppdaterad

– Du bör skaffa dig kunskap om kriterierna för lönesättning på din arbetsplats och sammanfatta vad du gjort kopplat till dessa. Du bör också tänka igenom hur du har bidragit till att verksamhetens mål ska uppfyllas, säger Kristian Smitterberg.

Om du har fått ändrade arbetsuppgifter under året ska du även lyfta fram detta, samt förbereda hur du berättar om ditt arbetsinnehåll, dina personliga kvalifikationer och dina prestationer i relation till målen. Koncentrera dig på de arbetsuppgifter som är viktiga för hela verksamheten.

– Inför lönesamtalet bör du naturligtvis ta del av aktuell lönestatistik och löneläget på din skola eller i din kommun, säger Kristian.

DU SOM ÄR medlem i Lärarnas Riksförbund har tillgång till lönestatistik via Saco lönesök. Men eftersom statistik alltid släpar efter, bör du dessutom fråga ditt ombud om löneläget.

– Det är särskilt viktigt att tänka på nu när lärarlönelyftet har införts, vilket inte syns i statistiken ännu. Den mest aktuella informationen om löneläget kan du få av ditt ombud på skolan eller i kommunen. Arbetar du på en friskola kan föreningsombudet vara till din hjälp, säger Kristian Smitterberg.

Ibland saknar rektorn viktig information eftersom han eller hon aldrig besökt dig när du undervisar eller vägleder elever.

– Jag brukar då ge rådet att man själv ska berätta om sina arbetsinsatser och prestationer. Skriv ner vad du har gjort under året, vilka utmaningar och problem du har stått inför och hur du har löst dem. Berätta vad du är bra på och våga lyfta fram dig själv, säger Kristian.

Under själva samtalet ska du och din rektor komma överens om hur mycket dina prestationer är värda. Du kan beskriva vilka krav dina nuvarande arbetsuppgifter ställer på dig och hur väl du anser att du har uppfyllt kraven. Det är också bra att tala om vad i din kompetens du skulle vilja förbättra.

Under samtalet ska du redogöra för din analys av ditt löneläge och avsluta med ditt krav på ny lön. Du bör anpassa dina argument så att de ligger i linje med chefens krav och behov. Kom också ihåg att lönen är ett sätt för arbetsgivaren att konkurrera med andra arbetsgivare.

Om din rektor ger muntliga löften ska du kräva att få dem skriftligt i till exempel sammanfattande gemensamma anteckningar.

Och om din rektor inte anser att du bör ha någon löneökning eller endast en mycket liten höjning ska du kräva en motivering för att få veta vad du kan göra för att höja din lön vid nästa lönerevision.

– Har du varit föräldraledig ska du ändå vara med i löneöversynen och få ett lönepåslag som om du hade jobbat på som vanligt under ett normalt år, berättar Kristian Smitterberg. Han understryker att medarbetarsamtal och lönesamtal är två olika saker. Det finns en risk att lönen kommer i skymundan och blir en bisak om den diskuteras samtidigt med alla andra frågor.

Löneöversyn brukar vanligtvis ske en gång per år. Om inte din chef tar initiativ till lönesamtal måste du själv göra det. För om du låter löneöversynen ske utan ett föregående samtal så saknas ju en viktig del av underlaget för lönesättning.


5 TIPS INFÖR LÖNESAMTALET

  1. Lönesamtalet bör helst äga rum på neutral och ostörd plats. Se till att ni har gott om tid.
  2. Det underlättar om ni har en gemensam disposition för samtalet.
  3. Ha dina mål med samtalet helt klara och dina argument
    väl förberedda.
  4. Använd inte din privata ekonomi som ett argument för att få ökad lön.
  5. Var beredd på att få frågor.
    Fundera över olika områden din motpart kan komma att ta upp för att minska risken att bli svarslös.

Löneöversynen ser olika ut hos olika arbetsgivare, beroende på avtal.

På vissa ställen har medarbetarna lönesättande samtal med sin chef och argumenterar själva för att påverka sina löner, och på andra ställen förhandlar Lärarnas Riksförbund för medlemmarnas räkning. Lönesamtalet ska genomföras årligen i god tid före löneöversynen, oberoende av om Lärarnas Riksförbund förhandlar din lön

Fler tips hittar du i broschyren Lönesamtalet

Kristian Smitterberg är biträdande föreningsombud i Nacka utanför Stockholm


Mer inom ämnet


Maria Bohlin

Skribent

Skicka e-post