Maria fick upprättelse efter uppsägningen

”Utan mitt ombud hade jag nog inte varit kvar i yrket”

Bildläraren Maria Ekström fick beskedet att hennes tjänst skulle dras ner till hälften på grund av arbetsbrist, men kände att något inte gått rätt till. Med hjälp av sitt ombud fick hon till sist upprättelse.

Uppdaterad

Bildläraren Maria Ekström kände att något inte hade gått rätt till när hon fick sin tjänst nedskuren. Foto: Jonas Bilberg.

När Maria Ekströms rektor berättade att Maria skulle få sin tjänst nedskuren till hälften
tänkte hon att något måste ha blivit fel. På skolan fanns två bildlärartjänster som nu skulle bli en och en halv. Visserligen var Maria ganska ny som bildlärare och hade bara jobbat ett par år i skolan, men hon hade lång anställningstid i kommunen sedan tidigare. Längre än den andra bildläraren. Maria påpekade att det var hon som hade rätt till heltidstjänsten, men kände inte att rektorn ville ha någon dialog. Hon upplevde det som att det var
bestämt på förhand att det var just hon som skulle få sin tjänst halverad.
– Jag fick inte tillräckligt med information och fick inte svar på mina frågor. Vi nådde inte alls fram till varandra och vid ett tillfälle blev rektorn arg på mig inför mina kollegor. För mig var det chockartat att inte bli behandlad utifrån mina rättigheter. Det kändes som om mattan drogs undan för mig, berättar Maria.

Till slut mådde Maria så dåligt att hon blev sjukskriven. Under sjukskrivningen drev arbetsgivaren igenom deltidsuppsägningen och Maria hade nu bara 50 procents tjänst att komma tillbaka till. Hon började tveka över om hon alls ville tillbaka till sin skola. Det gick så långt att hon till och med funderade på att lämna läraryrket helt och hållet.
– Jag var ny som lärare och kände mig plötsligt osäker. Det hade aldrig framkommit några problem i medarbetarsamtalen eller i några andra sammanhang, så jag förstod inte alls vad uppsägningen bottnade i. Det var väldigt obehagligt och allt kändes bara fel.

Alla kan hamna i svåra situationer i arbetslivet och jag har ett råd jag alltid ger: ”Ring ditt fackliga ombud så fort som möjligt”.

Maria Ekström

Under sjukskrivningen fick Maria tips om att kontakta Lärarnas Riksförbunds regionala ombudsman på orten, Lena Lindqvist- Albinsson. Maria hade då erbjudits och tackat ja till en bildlärartjänst i en annan kommun, men Lena tyckte ändå att de skulle prata med arbetsgivaren för att reda ut vad som hänt. En ny rektor hade tagit över på skolan, och bekräftade att de sagt upp Maria på felaktiga grunder. Trots att det hade gått för lång tid för att Lärarnas Riksförbund skulle kunna driva ärendet enligt de lagar och avtal som finns, så gav kommunen Maria ett avgångsvederlag som plåster på såren.
– Jag kände att jag fick upprättelse från arbetsgivaren och att det blev en slags försoningsprocess. I och med det kunde jag släppa anställningen och gå vidare. Det hade jag aldrig klarat om jag inte hade haft Lena med mig. Jag tror faktiskt inte att jag hade varit kvar i yrket i dag om hon inte hade funnits där och hjälpt mig.

Det har nu gått många år sedan uppsägningen, och Maria känner att den jobbiga perioden trots allt stärkte henne. Erfarenheten gjorde också att hon fick upp ögonen för fackligt arbete, och under flera år var hon själv ombud på skolan i den nya kommunen.
– Jag tycker det är viktigt att ha ett hjärta för varandra och att visa empati, så därför valde jag att bli skyddsombud. Alla kan hamna i svåra situationer i arbetslivet och jag har ett råd jag alltid ger: ”Ring ditt fackliga ombud så fort som möjligt”. Gör inte som jag som hörde av mig ett år försent, utan ge dem en chans att göra ett bra jobb från början. Ombuden har ju blivit valda för att hjälpa oss när vi behöver dem.

Frågor & svar

Oavsett orsak till en uppsägning så ska du som medlem hos Lärarnas Riksförbund alltid kontakta ditt ombud så fort som möjligt.

Hela processen ska hanteras enligt lagar och avtal. Det är inte säkert att arbetsgivaren känner till dem, särskilt inte om det är en mindre arbetsgivare.

För arbetsgivarens del händer det här kanske bara någon gång, men vi ombudsmän arbetar med detta hela tiden. Vi kan alla detaljer, till exempel vad som gäller enligt lagen om anställningsskydd.

Om din rektor vill börja diskutera att flytta dig till en annan arbetsplats utan att du är förberedd så ska du inte ge dig in i en diskussion, utan be om ett nytt möte där du har med dig ditt fackliga ombud. Ombudet vet vilka regler och rutiner som gäller i sådana här ärenden och kan hjälpa dig i samtalen med din arbetsgivare.

Om det inte finns något ombud för Lärarnas Riksförbund på din skola kan du kontakta Lärarnas Riksförbunds medlemsjour på telefonnummer 08-613 27 00 som hjälper dig vidare.

Arbetsgivaren kan fatta beslut om hur organisationen ska se annorlunda ut i framtiden, exempelvis att det ska vara färre lärare anställda.

Vem som ska sägas upp, hur processen ska gå till och vilka förhandlingar och överläggningar det ska kallas till, står tydligt i lagen om anställningsskydd. Där får vi hjälpa till att säkerställa så att allt hanteras på ett korrekt sätt.


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post