Introduktion för nya lärare

Stödmaterial för nyexaminerade lärare

Här hittar du en checklista samt en film som kan vara till stöd i arbetet med introduktionsperioden.

Uppdaterad

Sedan 2011 finns ett lagkrav på att nyexaminerade lärare och förskollärare ska ha genomfört en introduktionsperiod.

Den är inte längre ett krav för att lärarna ska för att bli legitimerade, men det är fortfarande så att alla nyexaminerade lärare och förskollärare ska genomföra en introduktionsperiod.

Med syfte att stödja arbetet med introduktionsperioden har Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram ett gemensamt stödmaterial.

Mer inom ämnet


Mia Bohlin

Skribent

Skicka e-post