Här jobbar de sällan över

På Nödingeskolan i Ale är lärarna noga med sin arbetstid. Sedan de började använda Lärarnas Riksförbunds arbetstidsverktyg har de fått kontroll över sin tid på ett enkelt sätt.
– Det hör till ovanligheterna att jag jobbar över, säger Emelie Öhrn som är förstelärare på skolan.

Uppdaterad

Emelie Öhrn är klasslärare och förstelärare på Nödingeskolan i Ale.

På Nödingeskolan har medlemmarna gjort det till rutin att vid varje hösttermins början träffas i en workshop där de kontrollerar hur arbetstiden har lagts ut. Då är Lärarnas Riksförbunds arbetstidsverktyg till stor hjälp.
– Vi ser direkt om någon av oss får för många timmar i sin utlagda ordinarie arbetstid, säger Emelie Öhrn som är klasslärare på skolan.

I verktyget lägger de in läsårets lovdagar och arbetsdagar och därefter sina grundscheman.
– Sen rasslar det bara till och så ser vi hur arbetstiden ligger för varje vecka. Det är väldigt enkelt och smidigt, säger Emelie.

Lärare och skolledning är överens om att det är viktigt att hålla sig inom sin arbetstid.
– Jag har sällan några avvikelser från min ordinarie arbetstid utan kan sköta mitt arbete under den tiden.

”Vi ser direkt om någon av oss får för många timmar i sin utlagda ordinarie arbetstid.”

Emelie Öhrn

Lärarna på Nödingeskolan har ferietjänst. De lägger alla möten och utvecklingssamtal inom den ordinarie arbetstiden.
– Men det kan såklart hända att man blir kallad till möten som inte går att förlägga inom den utlagda ordinarie arbetstiden, berättar Emelie.

I dessa fall, om det inte är betald övertid direkt, kan arbetstidsverktyget underlätta när man ska visa rektorn att man närmar sig för många timmar.

Den främsta fördelen med verktyget, enligt Emelie, är att man redan vid läsårets början vet hur arbetstiden fördelas. Särskilt om man jobbar deltid. Det gör att medlemmarna håller sina arbetstider mycket mer.
– Tack vare verktyget syns det direkt hur många timmar man är uppe i, så att man kan reglera tiden om man ligger för högt. Det är ju lättare att åtgärda när man upptäcker fel i god tid, säger Emelie Öhrn.

Mer inom ämnet


Maria Bohlin

Skribent

Skicka e-post