Så får du ut mest av din VFU

Förväntan och lite nervositet är vanliga känslor när man ska ut på sin första VFU på lärarutbildningen. Läraren Elias Dietrichson och lärarstudenten Gustav Mannerström Jansson tänker tillbaka och ger tips på hur man får ut så mycket som möjligt av tiden.

Gustav Mannerström Jansson och Elias Dietrichson delar med sig av sina erfarenheter av VFU. Foto: Magnus Glans.

Elias Dietrichson har arbetat som lärare i samhällskunskap och historia ett par år, men minns sin första verksamhetsförlagda utbildning, VFU.
– Jag hade en föreställning om att jag skulle få med mig eleverna på lektionerna direkt och att det skulle bli en wow-känsla. Så blev det såklart inte. Verkligheten kom lite som en chock, säger Elias och skrattar åt minnet.

– Jag blev förvånad över hur mycket det var att göra och tänka på, och ändå har man ju bara en viss del av handledarens undervisning. Det är en speciell situation att stå inför en klass, att förklara begrepp snabbt och att få eleverna att förstå saker. Det kräver övning, och den får man ju under VFU:n.

”En mindre lyckad lektion kommer inte paja deras framtid.”

Gustav Mannerström Jansson

Gustav Mannerström Jansson hade vikarierat en del i skolan innan han började sin utbildning till gymnasielärare i matematik och fysik, så för honom var upplevelsen av den första VFU:n annorlunda.
– För mig var det ingen ovan situation att stå inför en klass, men har man inte varit i skolan sedan man själv gick där är det nog lite mer stressande. Man blåser kanske upp det så att det blir större än det är.

Vad har ni för råd om man känner sig nervös inför att stå framför en klass för första gången?
– Försök hålla lektioner så fort som möjligt och tänk på att de flesta elever förstår att du är där för att lära dig. Det är lätt att man tar det på väldigt stort allvar eftersom det är ungdomars utbildning man håller på med. Men en mindre lyckad lektion kommer inte paja deras framtid. Det är som ett plåster – bara att riva av det, säger Gustav. Elias håller med.

– Ställ inte för höga krav på dig själv och tänk inte att du måste vara den perfekta läraren. Du kommer att lära dig. VFU:n gjorde väldigt stor skillnad för mig. Jag gick från kaos till någorlunda bra under min praktik. Det är viktigt att komma ihåg att det är utbildning du är ute på. Tanken är absolut inte att du ska vikariera, utan att du ska få stöd av din handledare så att du kan bli en bra lärare till dess att du ska börja jobba.

”Ta för dig och håll många egna lektioner, men observera också och ställ mycket frågor så att du får en inblick i hur handledaren gör.”

Elias Dietrichson

Hur gör man för att få ut så mycket som möjligt av sin VFU-tid?
– Ta kontakt med din handledare så fort som möjligt och försök träffas innan du ska ut på skolan. Planera sedan tillsammans när, var och hur handledningen ska ske, till exempel direkt efter att du har hållit en lektion. Jag har fått bra hjälp av min handledare och har utvecklats mycket av det. Vi har till exempel pratat om hur man kan jobba med matte- och NO-ämnena för att få aktivitet i klassrummet, men också om praktiska saker som att inte stå och prata in i tavlan, berättar Gustav.

– Jag hade en väldigt erfaren lärare som handledare och lärde mig mycket av henne, men jag önskar nu i efterhand att jag hade bett om mer feedback kring ämnesdidaktiken. För mig hade det varit bra att prata mer om hur man kan förklara och konkretisera begrepp för eleverna. Så var tydlig och förklara för handledaren vad du vill ha ut av handledningsmötena. Ta för dig och håll många egna lektioner, men observera också och ställ mycket frågor så att du får en inblick i hur handledaren gör, tipsar Elias.

Vad ska man ha för förväntningar på handledaren, tycker ni?
– Jag vet kursare som har blivit lämnade ensamma med klasserna när handledaren har åkt från skolan och det är såklart inte ok. Du ska ju inte vara själv med klassen och du har rätt till handledning före, under och efter lektionen. Det är också viktigt att du håller koll på att du får det antal VFU-timmar som du har rätt till, men även att du inte får alldeles för mycket att göra. Att planera en lektion tar betydligt mer tid för en student än för en erfaren lärare. Det kanske inte alla kommer ihåg. Fungerar inte handledningen så ska du ta upp det med handledaren så fort som möjligt för att försöka hitta en lösning. Du kan också ta kontakt med kursledningen på ditt universitet för att få hjälp, säger Gustav.

Foto: Magnus Glans.

Hur gör man för att få se så mycket som möjligt under sin praktik?
– Några av mina kursare har följt samma klass under en dag, i stället för att följa med handledaren under en dag. Det kan vara givande att se att en viss klass inte alltid är på samma sätt i alla ämnen. Försök också vara med i lärarrummet och på planeringsmöten. På min skola sitter alla naturvetenskapliga lärare tillsammans i ett arbetslag, så jag har kunnat gå runt och prata med de andra lärarna. Det ger också nya perspektiv på undervisningen, säger Gustav.

– Jag frågade även andra lärare på skolan om jag fick vara med och observera på deras lektioner. Det gav väldigt mycket. Men det bästa med VFU:n var ändå att jag fick hålla på med mina ämnen, och relationen till eleverna, säger Elias.

– Ja eleverna är det bästa med yrket, instämmer Gustav.

TIPS!

Elias och Gustavs VFU-tips

1. Ta kontakt med din handledare så fort som möjligt och kom fram till när, var och hur ni ska ha handledningsmöten. Prata om syftet med mötena och era förväntningar på dem.

2. Ta för dig och börja håll lektioner tidigt.

3. Ta mycket hjälp av din handledare och fråga mycket. Ställ även frågor till andra lärare än din handledare.

4. Prata med handledaren så fort som möjligt om du känner att det är något som inte fungerar. Hör av dig till kursledningen på ditt universitet om du känner att det inte hjälper och du inte får den utbildning du har rätt till under din VFU.

5. Håll koll på hur många timmar auskultation (observation) och hur många timmars undervisning du har rätt till. Ditt universitet kan informera dig om detta.

6. Tänk på att handledaren ska vara med under lektionerna du håller, både för att kunna ge feedback och handleda och för att handledaren har ansvaret för klassen.

7. Ställ rimliga krav på dig själv. En mindre lyckad lektion kommer inte förstöra elevernas framtid.