VFU-handledarens bästa tips

Språkläraren och lokalombudet Helena von Schantz har lång erfarenhet av att handleda studenter – ett uppdrag som tar tid men som också ger mycket tillbaka. Här svarar hon på några vanliga frågor om uppdraget som VFU-handledare.

Uppdaterad

Vad ska jag tänka på om jag får frågan om jag vill vara VFU-handledare?

Det viktigaste är att se till att det finns rimliga villkor för uppdraget. Om man ska göra det ordentligt så tar det mycket tid, och den tiden måste arbetsgivaren se till att man får. Ställ frågan till din chef: Hur mycket tid ska jag avsätta för handledning och hur ska jag få det att rymmas tillsammans med mina ordinarie arbetsuppgifter?

Ska du vara VFU-handledare så bör du också få tid att gå en handledarutbildning först, men så fungerar det tyvärr inte alltid i dag.

Ta också reda på hur den VFU-ersättning som betalas ut från lärosätet för att du är handledare hanteras på din skola. Ibland går pengarna till den som är handledare, men ibland går de till lärarlaget eller till en fortbildningspott.

Hur förbereder jag mig själv och studenten inför VFU:n?

Boka in ett ordentligt avstämningsmöte i god tid innan VFU:n startar så att ni kan lägga upp praktiken på ett bra sätt. Hör vad studenten har för framtidsplaner och berätta om era styrkor och svagheter för varandra. Som handledare behöver du också tala om vad du har för förutsättningar, vad du förväntar dig att studenten ska ha gjort innan en lektion och hur ni ska stämma av efteråt.

Under själva VFU-tiden försöker jag ge en bild av hela arbetssituationen, inte bara lektionerna och lektionsplaneringen. Jag visar hur det ser ut i mailboxen, har med studenten på planeringsmöten och till och med på utvecklingssamtal om elever och föräldrar går med på det.

Vad ger det tillbaka att vara VFU-handledare?

Det är positivt att vara två i klassrummet och att kunna diskutera klasserna, skolan och undervisningen. Man blir mer observant när man har en student med och ser på sin egen yrkesutövning med nya ögon. Jag brukar be studenten observera något speciellt under mina lektioner och komma med tips efteråt. Det kan vara sådant som att titta på dynamiken i klassrummet eller på aktivitet flickor/pojkar. Se till att studenten får fundera över problem och möjliga lösningar – då blir det en ömsesidig utveckling. Man lär sig mer om man inser att det här är ett yrke där man aldrig är färdig, och när det fungerar bra så är VFU:n utvecklande för både handledaren och studenten.


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post