Med myter som vapen

En handbok i hur skolan kan bemöta konspirationsteorier

Många ungdomar växer i dag upp omgivna av konspirationsteorier, och 9 av 10 lärare uppger att de har stött på konspirationsteorier i klassrummet. Skolan har en viktig roll i att ge ungdomarna redskap för att avgöra vad som är sant eller falskt, men uppgiften är inte helt enkel. I boken ”Med myter som vapen” får du tips och råd för hur du kan hantera konspirationsteorier i klassrummet.

"Med myter som vapen" Länk till annan webbplats.är en faktabok om konspirationsteorier och den roll de spelar i dag, sida vid sida med andra begrepp som alternativa fakta och ”fake news”. Boken riktar sig till lärare och pedagoger och är tänkt att fungera som ett underlag för dig som vill bemöta och hantera konspirationsteorier bland eleverna.

Redskap för att avgöra vad som är sant och falskt

Boken ges ut av Stiftelsen Expo Länk till annan webbplats., och Lärarnas Riksförbund har varit samarbetspartner i arbetet med att ta fram den. Sten Hagberg, ordförande i Lärarnas Riksförbunds forum för humaniora och samhällsvetenskap, berättar varför:
– Vi har märkt att konspirationsteorier av olika slag är ganska utbredda i dag, inte minst bland ungdomar. Konspirationism är inte sällan en grund för extrema och våldsbejakande världsuppfattningar. Våra elever behöver redskap för att avgöra vad som är sant och falskt i det enorma informationsflöde som väller över oss i dag, så vi ser det som viktigt att lärare får fortbildning i detta.

Lektionstips om Illuminati

”Med myter som vapen” går igenom några av de vanligaste konspirationsteorierna bland ungdomar, till exempel att terrorattacken i New York den 11 september 2001 var ett insiderjobb och att Förintelsen aldrig ägt rum. Du får bland annat råd om hur du kan bemöta detta i klassrummet och tips om hur du kan lägga upp en lektion där ni granskar konspirationsteorin om att sällskapet Illuminati i hemlighet styr hela världen.
– Jag hoppas att boken ska fungera som en handfast och konkret handledning för lärare i hur man i sin undervisning kan arbeta med frågor kring konspirationsteorier och konspirationism. Förhoppningsvis kan vi på så vis bidra till att våra elever får träning i källkritik och värdering av information. Boken kan vara en av de många pusselbitar vi behöver i arbetet för skolans mål om att skapa upplysta medborgare som aktivt deltar i det demokratiska samhällsbygget, säger Sten Hagberg.

FAKTARUTA

Skillnaden på konspirationsteori och konspirationism

En konspirationsteori är en teori/idé om att det i vissa sammanhang finns eller har funnits en konspiration.

Konspirationstänkandet kan gå så långt att det blir personers och gruppers hela tankevärld och ideologi. Då talar man om konspirationism. Det är uppfattningen att all etablerad sanning är ett bedrägeri.

Källa: Expo

Mer inom ämnet


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post