Slipa dina argument för högre lön

Du ger av din tid och din kompetens. Och för det ska du ha en rimlig ersättning. Därför har du allt att vinna på att förbereda ditt lönesamtal väl. Ronnie Johansson som är föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Trelleborg tipsar om hur du kan öka dina möjligheter att höja din lön.

Uppdaterad

I Trelleborg har lärarna under många år haft en låg löneutveckling. Lärarnas Riksförbund i Trelleborg har därför arbetat intensivt på flera plan för att medlemmarna ska lyckas höja sina löner. Och 2017 vände trenden och lärarna blev en prioriterad grupp. Här berättar de om hur de har jobbat.

Löneutvecklingen har under en lång tid varit dålig i Trelleborg, framför allt för dem som har jobbat länge i kommunen. Därför har många sagt upp sig och bytt arbetsgivare, för att sedan komma tillbaka efter något år med flera tusen kronor i högre lön. Ronnie Johansson som är föreningsombud för LR-föreningen i Trelleborg ser detta som en konsekvens av kommunens lönepolitik.

Jobbyte ger högre lön

– Som det har varit har vi uppmuntrat våra medlemmar att byta arbetsgivare eftersom det är ett väldigt bra sätt att snabbt få upp sin lön. Men det är kostsamt för kommunen eftersom det är dyrt att rekrytera. Ur arbetsgivarperspektiv skulle det vara bättre att satsa på en bra löneutveckling för dem som är kvar. Det borde ju också ligga i arbetsgivarens intresse att få behålla kompetensen, säger Ronnie Johansson.

LR i Trelleborg har arbetat intensivt på flera plan för att lärarnas löner ska prioriteras, bland annat genom samtal med politiker, tjänstemän och rektorer, men också genom att skriva debattartiklar i lokalpressen. De har lagt ner mycket arbete på att försöka hitta var det verkliga inflytandet över lönerna ligger.

– Det gäller att hitta den informella makten för att kunna rikta insatserna rätt. Tidigare har vi upplevt att vi inte fått gehör men vid den senaste löneöversynen var lärarna prioriterade i Trelleborg och det ser vi att vi har bidragit till, säger Ronnie Johansson.

Ronnie Johansson har också märkt att fler medlemmar har börjat prata med varandra om löner, vilket är något han gläds över.

– Det är mycket bra eftersom man kan ge varandra viktig information. Det har hänt att rektorn sagt till en anställd att hen har fått mest av alla i löneöversynen. Sen har det visat sig att fem personer har fått höra samma sak. Sådant är bra att få fram, säger Ronnie Johansson.

Ta fram argumenten och ge inte upp

Och han understryker att varje person bör försöka påverka sin lön genom att argumentera vid lönesamtalet. LR Trelleborg skickar årligen ut lönestatistik till medlemmarna som visar löneläget i kommunen. Härom året arrangerade de även en uppskattad workshop som förberedelse inför lönesamtalen.

– Jag tror att den blev så uppskattad eftersom den gav konkreta tips och diskussioner om lön och en ökad insikt i kommunens lönepolitik. Vi gick igenom hur arbetsgivaren resonerar och tittade på lönekriterierna tillsammans. En viktig del var att lyfta fram olika argument och motargument att använda vid lönesamtalet. Man måste ju vara förberedd att svara om rektorn säger nej till den löneutveckling som du föreslår, säger Ronnie Johansson. 

TIPS

Så kan du förbereda dig

  • Ta reda på lönekriterierna på din arbetsplats.
  • Prata med ditt ombud om hur arbetsgivarens lönepolitik ser ut.
  • Försök få reda på hur löneutrymmet ser ut, så att du har något att förhålla dig till.
  • Tänk ut vad rektorn kan tänkas säga när du argumenterar för en högre lön och ta fram olika motargument till rektorns svar.
  • Räkna ut din historiska löneutveckling i procent. Jämför med lönestatistiken.
  • Räkna på vad olika löneökningar innebär i kronor och procent. Tänk igenom vad du tycker är en dålig, acceptabel respektive bra löneutveckling.

Be att få veta summan tidigt

Be att få reda på vilken lön chefen har tänkt ge dig i början av samtalet — då kan du ägna samtalet åt att argumentera.

Om du får reda på summan i slutet av samtalet har du ingen tid kvar till det.

Mer inom ämnet


Maria Bohlin

Skribent

Skicka e-post