För många timmar i deltidstjänsten?

Jobbar du deltid och har svårt att hinna med allt inom din arbetstid? – Ta hjälp av ditt ombud om du är osäker på hur mycket som är rimligt att hinna med i din deltidstjänst, tipsar lokalombudet Dan Theander.

– Ta hjälp av ditt ombud om du är osäker på hurmycket som är rimligt att hinna med i din deltidstjänst,tipsar lokalombudetDan Theander. Foto Kristina Wirén

– För en tid sedan kom en medlem till mig och bad om råd gällande arbetstiden. Han arbetar 60 procent och undrade om han inte hade för många timmar för sin deltidstjänst, berättar Dan Theander som är lokalombud för Lärarnas Riksförbund på Stagneliusskolan i Kalmar.

De tittade tillsammans på schemat över lektioner och mötestider och jämförde med årsarbetstiden för medlemmens tjänst. Det blev då tydligt att han hade flera timmar extra varje vecka, utöver det som motsvarade hans deltid. Någonting måste bort.

– Jag föreslog att han skulle diskutera med rektorn om han kunde hoppa över vissa schemalagda möten, och på så sätt få ner antalet timmar i sin tjänst. Rektorn tyckte att det var en god idé och det löste sig på ett smidigt sätt, säger Dan.

Rimlig arbetsbelastning vid deltidstjänst

Dan understryker att det är särskilt viktigt att se till att man har en rimlig arbetsbelastning när man arbetar deltid. En vanlig fälla är att man försöker klämma in för mycket på mindre tid. Därför vill han poängtera att arbetsuppgifterna ska minskas proportionerligt till arbetstiden.

– Man ska absolut inte vara med på allt när man jobbar deltid. Det är till exempel inte meningen att du ska delta i alla möten och i stället behöva minska ner på planeringstid och efterarbete. Kom överens med din rektor om en bra lösning, och ta med dig ombudet till mötet om du vill känna dig trygg med att allt går rätt till, säger Dan.

Fördela arbetstiden med hjälp av arbetstidsverktyg

Ett sätt att få koll på sin arbetstid är att i början av läsåret fördela arbetstiden med hjälp av ett arbetstidsverktyg. Lärarnas Riksförbund har ett verktyg för att man enkelt ska kunna hålla koll på sin årsarbetstid.

– På vår skola har vi dessutom själva skapat ett verktyg, där man kan fylla i allt som händer under läsåret. Det gäller allt som avviker från det vanliga, såsom föräldramöten, kompetensutvecklingsdagar och utbildningar. Precis som i det verktyg som LR har tagit fram blir det väldigt tydligt om någon får för många timmar.

Prata med ditt ombud

Dan vill uppmuntra medlemmar som känner osäkerhet kring arbetstiden att prata med sina ombud för att få reda på hur arbetstiden fungerar. Ombudens kunskap och kompetens i fackliga frågor kan göra stor skillnad för dig som är medlem. Finns inget ombud på skolan kan du ringa till Lärarnas Riksförbunds medlemsjour.

– Om det visar sig att någonting i din tjänst har blivit fel kan ombudet komma med förslag på hur du ska agera när du pratar med rektorn, berättar Dan.

Mer inom ämnet


Mia Bohlin

Skribent

Skicka e-post