Tänk på det här om du riskerar att bli omplacerad

Eva Kåhrström, regional ombudsman för Lärarnas Riksförbund, svarar på frågor vad gäller omplacering hos arbetsgivaren.

Uppdaterad

Kan en lärare förflyttas mot sin vilja av arbetsgivaren?

– Ja, men enligt det kommunala kollektivavtalet har arbetsgivaren bara rätt att förflytta en anställd om det finns vägande skäl, det kan till exempel handla om övertalighet eller omorganisering.

– Däremot får arbetsgivaren inte använda förflyttning som straff för att någon anställd till exempel upplevs som besvärlig, det finns det domar från Arbetsdomstolen på.

Finns det några regler för hur det ska gå till vid en förflyttning?

– Arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket i samband med övertalighet och omorganisation. I samband med det förhandlar man också om vilka som ska förflyttas. Ibland förhandlar vi fram en överenskommelse som rakt av innebär att arbetsgivaren ska följa LAS, lagen om anställningsskydd, turordningsregler, sist in först ut. Annars behöver inte arbetsgivaren ta hänsyn till turordning vid förflyttning. Det är bra att facket och arbetsgivaren gör upp spelreglerna för hur det ska gå till, så att de anställda och arbetsgivarrepresentanter vet vad som gäller.

Varför är det viktigt?

– Annars finns det en risk att det blir godtyckligt från arbetsgivarens sida, om vem som ska förflyttas. Det kan leda till osäkerhet på arbetsplatsen där anställda riskerar att bli sjukskrivna på grund av negativ stress.

Vad är ett lokalt framförhandlat styrdokument?

– Det är något som parterna, facket och arbetsgivarna, har kommit överens om ska gälla i olika situationer på lokal nivå, till exempel kommunnivå.

Vad är din erfarenhet kring hur lärare upplever att bli förflyttade?

– Om det inte finns klara spelregler som alla inblandade är införstådda med riskerar det att bli något negativt som lever kvar inom organisationen. Många förstår inte varför det blev just ”jag” som förflyttades och mår dåligt av det.

– Ibland kan det vara så att en lärare får byta skola för att rädda jobb till en annan lärare. Genom att flytta runt individer kan man skapa utrymme för fler tjänster. Som fackförbund måste vi tänka på kollektivet, det bästa för så många som möjligt, och inte bara se till den enskilda individen.

Borde inte läraren bli tillfrågad?

– Jo, och det blir de oftast, de kan svara ja eller nej. Men ett nej kan också innebära att man blir av med jobbet om det är ett erbjudande som kan anses ”skäligt” i juridisk mening. En anställning på en annan skola hos samma arbetsgivare i ämnen som man är legitimerad/behörig i skulle anses som ”skäligt”. Vi rekommenderar därför att man alltid tar kontakt med sina fackliga ombud och rådgör med dem först innan man avvisar ett erbjudande.

Varför då?

– Om man avvisar ett erbjudande om annat arbete riskerar man att förlora det lagliga anställningsskydd som annars finns.

Vad är viktigast att tänka på om man riskerar att bli förflyttad från en tjänst till en annan hos samma arbetsgivare?

– Arbetsgivaren ska förhandla med facket innan de organiserar om sin verksamhet och/eller förflyttar. Så har du inte redan blivit kontaktad av facket när din arbetsgivare kommer och talar om övertalighet eller förflyttning, ska du omedelbart ta kontakt med ditt lokala ombud.

Eva Kåhrström, regional ombudsman för Lärarnas Riksförbund


Maria Reuterskiöld

Skribent

Skicka e-post