Hur ser din tjänst ut nästa år?

Granska din tjänstefördelning

När du får din tjänstefördelning för nästa läsår har du allt att vinna på att granska den noga. Tjänstefördelningen kan se olika ut på olika skolor, men det viktiga är att samtliga arbetsuppgifter finns med. Ta hjälp av ditt ombud om du är osäker.

Ombudsmannen Miia Austa har sett många varianter av tjänstefördelning ute på skolor. Foto: Magnus Glans

Uppdaterad

Miia Austa är ombudsman för Lärarnas Riksförbund. Hon har tidigare varit kommunombud i Norrköping samt ledamot i förbundsstyrelsen, och hon har genom åren sett många varianter av tjänstefördelningar ute på skolorna.

– Ofta är tjänstefördelningarna otydliga, ibland så bristfälliga att man bara får veta vilka klasser man ska undervisa. Det räcker inte. Alla arbetsuppgifter måste finnas med, säger Miia Austa. Redan vid medarbetarsamtalet ska arbetet med tjänstefördelningen börja.
– Då kan ni diskutera önskemål om klasser, ämnen och vilken kompetensutveckling du behöver.

När du får ditt förslag på tjänstefördelning, vilket brukar vara i april, så ska du bedöma om din tjänst är rimlig. Det är mycket viktigt att du kan utläsa samtliga arbetsuppgifter.
– Ta hjälp av lokalombudet. Det kan finnas outtalade förväntningar på skolan som påverkar din tjänst, till exempel att du ska rastvakta, säger Miia Austa.

”Du ska enkelt få veta vad som förväntas av dig. Dina arbetsuppgifter måste kunna tidsättas.”

Miia Austa

Det ska stå om du ska vara mentor eller inte, om du ska undervisa särskilt krävande klasser som innebär extra mycket jobb, om du ska vara ämnesansvarig, lagledare, utvecklingsansvarig eller förstelärare. Det ska också framgå om du ska vara handledare eller om du är aktuell för sambedömning vid betygsättning. Om det ingår ämnen i din tjänst som du inte är behörig i så kan du behöva lägga extra mycket tid på förberedelser, vilket kan vara bra att ha i åtanke.
– Du ska enkelt få veta vad som förväntas av dig. Dina arbetsuppgifter måste kunna tidsättas, säger Miia Austa.

Om din tjänst är för omfattande ska du diskutera med rektorn vilka arbetsuppgifter du kan bli av med. Först och främst gäller det sådant som inte har med undervisningen att göra. Det här behöver ni komma överens om redan på våren, annars kan det dyka upp obehagliga överraskningar när höstterminen startar.
– Då måste du genast komma överens med rektorn om vad som ska tas bort så att du får en rimlig arbetsbelastning. En bra rektor ändrar på det som blivit tokigt, säger Miia Austa.

Miia understryker att ett gott arbete runt tjänstefördelningen är värt mycket. Om arbetet sker med transparens och tydlighet kan det minska mycket stress och press hos lärarna.
– För om man tidigt får veta vad som förväntas av en så har man ju möjlighet att förbereda sig. Då blir man ofta inte lika stressad. Man vet vad som gäller och man får kontroll över situationen. Det vinner alla på, säger Miia Austa.

HÄR FÅR DU HJÄLP

Kontakta ditt lokalombud om du har frågor kring din tjänstefördelning. Kontaktuppgifter hittar du på lr.se/kontakt

Mer inom ämnet


Maria Bohlin

Skribent

Skicka e-post