"Stora möjligheter att förbättra arbetsmiljön med en IT-skyddsrond"

Läraren Helena Kvarnsells tips för hur ni kommer igång med IT-arbetsmiljöarbetet

Allt fler av lärares arbetsuppgifter görs digitalt, men den digitala arbetsmiljön på skolorna behöver bli bättre. Börja med att göra en IT-skyddsrond, föreslår läraren Helena Kvarnsell.

– Alla vinner på att lärare inte behöver vara IT-tekniker, säger läraren Helena Kvarnsell. Foto: Magnus Glans

Långsamma nätverk, elevdatorer som är på service och otaliga IT-system att logga in på. Att den digitala arbetsmiljön i skolan behöver bli bättre håller nog de flesta med om.
– Jag har svårt att tro att det finns någon annan yrkeskår som har så dålig digital arbetsmiljö som lärare. Tänk om man kom till sitt jobb på banken och de sa ”i dag ligger internet nere”. Det händer inte. Men på en skola förväntas man hantera det och ha dubbla lektionsplaneringar – en utifrån att nätverk och datorer fungerar och en utifrån att de inte gör det. Det leder självklart till en massa stress att inte kunna lita på att allt funkar, säger läraren Helena Kvarnsell.

Trots att allt fler av lärares arbetsuppgifter görs digitalt, så uppmärksammas den digitala arbetsmiljön inte alls lika mycket som den fysiska. Lärarnas Riksförbund rekommenderar att man gör en IT-skyddsrond på skolan. Som en del i det arbetet kan man använda Lärarnas Riksförbunds fördjupade checklista.  Pdf, 3 MB.Med hjälp av checklistan kan man steg för steg gå igenom hur arbetsmiljön ser ut och tar fram en plan för åtgärder.

“Det är självklart inte effektivt att lärares tid och ork går till att lappa och laga digitala system. Den tiden vill vi lägga på planering och uppföljning av lektioner istället.”

Helena Kvarnsell

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar, och det är arbetsgivaren som håller i skyddsronder tillsammans med skyddsombudet på skolan. Men Helena vill uppmuntra alla lärare att läsa igenom den nya checklistan, även du som inte är skyddsombud.
– Fundera över vilka förändringar som skulle göra störst skillnad på din skola. Diskutera med dina kollegor och föreslå för ditt ombud eller din rektor att ni ska titta på de arbetsmiljöfrågorna. Det är bra att välja ut några områden att prioritera och jobba med under året. Erbjud dig gärna att hjälpa till med skyddsronden om du är intresserad av IT-frågor.

Helena använder själv gärna IT i sin undervisning och tycker det finns stora fördelar med det, både för henne och för eleverna. Men hon vet också att IT-problemen på skolorna gör att många lärare inte tycker att det är värt tiden och stressen.
– Det är självklart inte effektivt att lärares tid och ork går till att lappa och laga digitala system. Den tiden vill vi lägga på planering och uppföljning av lektioner istället. Alla vinner på att lärare inte behöver vara IT-tekniker. Jag tror att det finns jättestora möjligheter att förbättra den digitala arbetsmiljön med en IT-skyddsrond. Bara genom att alla blir mer medvetna om hur de här frågorna påverkar arbetsmiljön så kan vi komma långt, säger Helena.

– Jag tror att det finns jättestora möjligheter att förbättra den digitala arbetsmiljön med en IT-skyddsrond, säger Helena Kvarnsell. Foto: Magnus Glans

STÖDOCH RÅD

Kom igång med IT-arbetsmiljöarbetet

Det finns bra partsgemensamma material som stöd i det digitala arbetsmiljöarbetet. Digi-ronden från Suntarbetsliv Länk till annan webbplats. är ett verktyg för att genomföra digitala skyddsronder och kan fungera som en bra startpunkt för arbete med digitala skyddsronder. Även Prevent har bra material Länk till annan webbplats. för digitalt arbetsmiljöarbete.

Utgå gärna från materialet från Suntarbetsliv eller Prevent, och komplettera vid behov med LR:s fördjupande checklista för digital arbetsmiljö Pdf, 3 MB..

Läs mer om hur man kan arbeta med den digitala arbetsmiljön på skolan.


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post