Emilia fick hjälp när rektorn oväntat ville flytta henne

”Beskedet från rektorn kom som en kalldusch”

Som lärare i ett bristämne hade Emilia Friberg inte en tanke på att rektorn skulle vilja tvinga henne att byta skola och stadium. Rektorns besked om att Emilia inte kunde vara kvar på skolan kom därför som en chock.
– Det kan hända saker, även om man tror att man sitter helt säkert, konstaterar Emilia.

Uppdaterad

– Jag blev jätteledsen och mådde så dåligt att jag blev sjukskriven på grund av stress när jag fått beskedet, berättar Emilia Friberg. Foto: Jonas Bilberg.

Emilia Friberg hade en fast tjänst och hade jobbat som högstadielärare i svenska och svenska som andraspråk vid en kommunal skola i drygt ett år när hennes rektor en morgon sökte upp henne. Emilia skulle snart hålla dagens första lektion, och rektorn såg besvärad ut. Snart visste Emilia varför. Skolan behövde dra in på en svensklärartjänst och Emilia skulle inte få vara kvar på skolan. Hon erbjöds i stället en tjänst som mellanstadielärare i en förberedelseklass på grannskolan.
– Beskedet från rektorn kom som en kalldusch. Som lärare i svenska som andraspråk, som ju är ett bristämne, hade jag aldrig väntat mig att rektorn skulle vilja tvinga mig att byta skola. Jag hade inte fått några signaler om att det kunde bli så. Rektorn var tydlig med att jag antingen fick ta tjänsten på grannskolan eller så kunde jag bli av med jobbet. Jag blev jätteledsen och mådde så dåligt att jag blev sjukskriven på grund av stress när jag fått beskedet, berättar Emilia.

”Jag har lärt mig att inte ta för givet att man blir behandlad rätt på jobbet bara för att det är lärarbrist.”

Emilia Friberg

Efter mötet med rektorn ringde Emilia till Lärarnas Riksförbunds medlemsjour och fick på så sätt hjälp av ombud från förbundet. Ombuden kunde berätta för henne om hur kommunens riktlinjer vid förflyttning såg ut, och de tyckte att arbetsgivaren borde ha agerat annorlunda på flera punkter.

Ett av ombuden som hjälpte Emilia var Hans-Eric Lindahl.
– En rektor inom en kommun ska inte prata direkt med en medlem om en förflyttning utan att först ha förhandlat med facket. Vi kan ofta hjälpa till att hitta alternativ och rimliga lösningar som alla kan acceptera. Sedan ska jobbiga samtal vara planerade och man ska bli informerad i förväg om att det kan vara bra att ha med en facklig företrädare på mötet. Märker du att rektorn vill ta upp en sådan sak som att du ska tvingas byta skola så ska du säga att du vill återuppta mötet när du kan ta med någon från facket. Var tydlig med att du inte accepterar att fortsätta samtalet där och då, säger Hans-Eric.

”Det var en trygghet att ha ombuden där som kunde förklara mina rättigheter och hjälpa mig att förhandla med arbetsgivaren.”

Emilia Friberg

Emilia Friberg undervisar i dag i svenska, svenska som andraspråk och SO-ämnen på en högstadieskola. Foto: Jonas Bilberg.

Emilia hade med sig ombud från LR under de följande diskussionerna med arbetsgivaren och det var något som hon uppskattade mycket.
– Det var ett stort stöd att ha med någon som lyssnade, hade koll på regelverket och stod upp för mig. Jag mådde dåligt och var i affekt. Då var det en trygghet att ha ombuden där som kunde förklara mina rättigheter och hjälpa mig att förhandla med arbetsgivaren.

Emilia sökte andra jobb och fick snart en tjänst som SFI-lärare i en grannkommun. I dag har hon lagt händelsen bakom sig.
– På ett sätt har jag ändå lärt mig något av det här; att inte ta för givet att man blir behandlad rätt på jobbet bara för att det är lärarbrist. Det är verkligen en trygghet att ha facket om det skulle hända något. För det kan hända saker, även om man tror att man sitter helt säkert. Om jag känner att något inte funkar bra på min nuvarande arbetsplats så går jag och pratar med mitt lokalombud direkt och frågar vad det är som gäller.

Frågor & svar

Om din rektor vill börja diskutera att flytta dig till en annan arbetsplats utan att du är förberedd så ska du inte ge dig in i en diskussion, utan be om ett nytt möte där du har med dig ditt fackliga ombud. Ombudet vet vilka regler och rutiner som gäller i sådana här ärenden och kan hjälpa dig i samtalen med din arbetsgivare.

Om det inte finns något ombud för Lärarnas Riksförbund på din skola kan du kontakta Lärarnas Riksförbunds medlemsjour på telefonnummer 08-613 27 00 som hjälper dig vidare.

Arbetsgivaren ska, när arbetsbrist uppstår, göra allt som rimligen kan begäras för att undvika att någon måste sägas upp. Det är vanligt att arbetsgivaren – i synnerhet om det rör sig om en kommun – har flera skolor inom sin organisation. Innan arbetsgivaren kan säga upp någon på grund av arbetsbrist måste man konstatera att det inte går att lösa situationen genom flytt av lärare mellan skolorna.

När det finns för många lärare på en skola och ledigt underlag på en annan, är det är viktigt att känna till att det inte finns någon reglering i lag som säger vem av lärarna som ska komma ifråga. Reglerna i LAS om ”sist in först ut” är tillämpliga först när situationen inte har gått att lösa genom byte av skola för en eller flera lärare. Dock kan arbetsgivaren och facket ha förhandlat fram lokala riktlinjer där man gjort upp om spelreglerna. Arbetsgivaren ska också förhandla med facket om vem eller vilka lärare som ska byta skola.


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post