Därför är kollektivavtalet viktigt
för dig

Semester, pension och arbetstid – allt påverkas av kollektivavtalet

De flesta lärare och studie- och yrkesvägledare har kollektivavtal på sina arbetsplatser. Men vad är egentligen ett kollektivavtal? Och vad är det bra för? Lärarnas Riksförbunds ombudsman Thomas Petersson reder ut begreppen.

Thomas Petersson, ombudsman Lärarnas Riksförbund. Foto: Anders Dahlbom

Vad är egentligen ett kollektivavtal? "Ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation som reglerar villkor för anställning och förhållanden i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare" är det korta svaret på frågan.

I den så kallade ”svenska modellen” är kollektivavtal en grundläggande byggsten.
– I Sverige är våra arbetsmarknadslagar allmänt innehållsfattiga. De reglerar ganska lite jämfört med andra länder i Västeuropa. Därför är det oerhört viktigt att det finns kollektivavtal, säger Thomas Petersson, regional ombudsman på Lärarnas Riksförbund.

”I Sverige är våra arbetsmarknadslagar allmänt innehållsfattiga. De reglerar ganska lite jämfört med andra länder i Västeuropa. Därför är det oerhört viktigt att det finns kollektivavtal.”

Thomas Petersson

Det finns ett femtontal olika kollektivavtal för lärare och studie- och yrkesvägledare inom kommunal, privat och statlig sektor. Vilket kollektivavtal som gäller just dig beror på var du är anställd. Det största avtalet är det kommunala avtalet. Inom den privata sektorn är Almega Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet störst.

Kollektivavtalet reglerar det mesta som gäller förhållandet mellan den anställde och arbetsgivaren, men inte allt. Avtalet är per definition en paketlösning.
– I ärlighetens namn är vissa delar viktigare för oss som fackförbund, andra är viktigare för arbetsgivaren. Det är det som är ett avtal, en kompromiss om det man kan komma överens om, säger Thomas Petersson.

Du som enskild LR-medlem behöver inte kunna alla detaljer i avtalet – men det är ändå bra att vara insatt.
– Är man ny som lärare eller vägledare är det bra att veta att det finns ett kollektivavtal som tar hand om det hela så att man själv inte behöver lägga tid och kraft på att sätta sig in i allt. Men det är jättebra att ha koll på grunderna, säger Thomas Petersson.


KOLLEKTIVAVTALET

Så påverkar kollektivavtalet din...

…föräldraledighet

En föräldralön eller ett föräldrapenningtillägg innebär helt enkelt extra ersättning till dig som är föräldraledig, under viss tid. I det kommunala kollektivavtalet motsvarar det ungefär tio procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag i 180 dagar.

…pension

För många grupper spelar tjänstepensionen större roll än den allmänna pensionen. Den kan innebära många tusenlappar som pensionär. Tjänstepensionen bygger på ett kollektivavtal.

…lön

Kollektivavtalet reglerar att den tillsvidareanställde får en regelbunden löneöversyn eller lönerevision. Det innebär i praktiken att lönen ska höjas en gång om året. Jobbar man på en arbetsplats utan kollektivavtal så finns det inget som garanterar en löneöversyn. Avtalet reglerar även hur ersättning vid övertid, obekväm arbetstid, beredskap och liknande ska betalas ut. Utan kollektivavtal är det inte ens säkert vad som definieras som övertid.

…sjukfrånvaro

De kommunala och privata kollektivavtalen regleras på lite olika sätt, men alla innebär exempelvis extra ersättning vid sjukdom från dag 15. Vidare finns kollektivavtalade försäkringar som går in vid långtidssjukskrivning, arbetsskada och om någon får sjukersättning (det som tidigare kallades förtidspension).


Tre exempel på vad du tjänar med kollektivavtal

Arbetsskada

Du arbetar i statlig sektor och tjänar 37 000 kronor i månaden. Du råkar ut för en arbetsskada och får då 21 800 kronor i sjukpenning från Försäkringskassan. Tack vare din kollektivavtalade arbetsskadeförsäkring, PSA, förlorar du ingenting på att vara sjukskriven efter en godkänd arbetsskada. Du får 37 000 kronor, alltså hela din lön, redan från första dagen.


Föräldraledighet

Du ska vara föräldraledig, jobbar i kommunal sektor och tjänar 32 000 i månaden. Om du tar ut full föräldrapenning får du 24 500 kronor från Försäkringskassan. Med kollektivavtalets föräldrapenningtillägg får du dessutom 3 200 kronor från din arbetsgivare, alltså totalt 27 700 kronor vilket motsvarar ungefär 90 procent av lönen.


Sjukskrivning

Du jobbar inom privat sektor, tjänar 35 000 kronor i månaden och blir sjukskriven mer än 14 dagar. Utan kollektivavtal skulle du från dag 15 få 21 800 kronor. Med kollektivavtal
får du i stället 30 400 kronor.


Visste du att...

… ”den svenska modellen” växte fram under 1930-talet och anses ha rötter i tidigare överenskommelser under nittonhundratalet mellan arbetsmarknadens parter. Saltsjöbadsavtalet 1938 mellan LO och SAF blev mönsterbildande för den svenska modellen. Avtalet gäller än i dag, om än med förändringar.