Värt att veta om tjänstefördelning

Expertens svar på frågor om tjänstefördelning

Varje vårtermin görs ett stort arbete med att inför kommande läsår fördela undervisning och övriga arbetsuppgifter på skolans lärare. Det är då som innehållet i din tjänst slås fast. Lärarnas Riksförbunds ombudsman Marcus Kjellberg reder ut vad tjänstefördelningen kan betyda för ditt arbete.

Vad innebär tjänstefördelning?

Varje år ska undervisning och andra arbetsuppgifter fördelas utifrån elevernas timplan och lärarnas behörighet och legitimation. Man kan säga att tjänstefördelningen är som en budget över lärarnas arbetstid för kommande läsår. Den ger en överblick över vad lärarna ska utföra, både som grupp och som individer.

”Kom ihåg att det är enklare att påverka tjänstefördelningen innan den är klar än efteråt.”

Marcus Kjellberg, ombudsman Lärarnas Riksförbund

Hur tjänstefördelningen ser ut varierar mellan olika skolor. Det viktiga är att den innehåller en uppställning av undervisning och övriga arbetsuppgifter som en lärare ska ha under det kommande året. Tidsåtgången för de olika arbetsuppgifterna måste uppskattas för att säkerställa att arbetsuppgifterna ryms inom lärarens arbetstid. Till exempel ska den ha med lärarens namn, tjänstgöringsgrad, ämnen, undervisningsgrupper, mentorskap, rastvakt och rättning av nationella prov med mera. Nyutexaminerade lärare ska få tid för handledning och handledaren ska få tid för att handleda. Även den som ska vara medbedömare vid betygsättning ska ha avsatt tid för det arbetet. Erfarenheter från nuvarande läsår ska tas med i planeringen, till exempel om det är någon elevgrupp som är särskilt krävande.

Varje lärare bör få ta del av innehållet i sin tjänst för kommande läsår. Olika arbetstagare har olika förutsättningar att utföra olika arbetsuppgifter, och enligt arbetsmiljölagen ska man ta hänsyn till detta.

Vem är det som gör tjänstefördelningen?

Det är rektorn som gör tjänstefördelningen och därefter ska den förhandlas med facken. Det ska också göras en riskbedömning enligt arbetsmiljölagen.

Varför ska en tjänstefördelning göras?

I fördelningen av tjänsterna blir det tydligt om skolan har möjlighet att leva upp till de bestämmelser som finns i skollagen och läroplanen. Varje lärare måste få förutsättningar att kunna planera och anpassa undervisningen, och skolan måste säkerställa att det finns resurser för att ge eleverna deras garanterade undervisningstid. Tjänstefördelningen visar också hur arbets­belastningen ser ut och den ligger till grund för schemaläggningen.

När på året görs tjänstefördelningen?

Fördelningen av tjänster behöver planeras i god tid inför kommande läsår. Arbetet görs oftast under vårterminen. Ju tidigare desto bättre.

Vad ska man göra om man inte alls är nöjd med sin tjänst?

Då ska man diskutera detta med sin chef, särskilt om man upplever att tjänsten omfattar för mycket. Arbetsbelastningen ska vara rimlig för att man ska kunna leva upp till kraven i läroplanen, och den får inte heller påverka arbetsmiljön negativt. Om samtalet med rektorn inte faller väl ut kan man be om stöd och råd av sitt fackliga ombud. Kom ihåg att det är enklare att påverka tjänstefördelningen innan den är klar än efteråt.

Hur vet man vad som är rimligt att hinna med i en tjänst?

Man kan använda arbetstidsverktyget som finns på lr.se för att beräkna sin arbetstid. På skolan kan man också genomföra Lärarnas Riksförbunds arbetstidsmetod för att åskådliggöra och skapa balans mellan krav och resurser. Kontakta ditt ombud för mer information.

Mer inom ämnet


Maria Bohlin

Skribent

Skicka e-post