Värt att veta om tjänstefördelning

Expertens svar på frågor om tjänstefördelning

Varje vårtermin görs ett stort arbete med att inför kommande läsår fördela undervisning och övriga arbetsuppgifter på skolans lärare. Det är då som innehållet i din tjänst slås fast. Om du inte tycker att din tjänst verkar vara rimlig ska du försöka påverka. Här förklarar Lärarnas Riksförbunds ombudsman Marcus Kjellberg hur du kan göra.

Vad innebär tjänstefördelning?

Det handlar om att fördela undervisning och andra arbetsuppgifter på skolans lärartjänster utifrån elevernas timplan och lärarnas legitimation och behörigheter. Det behöver man göra för att kunna bedöma hur många lärartjänster som behövs.

”Kom ihåg att det är enklare att påverka tjänstefördelningen innan den är klar än efteråt.”

Marcus Kjellberg, ombudsman Lärarnas Riksförbund

Vad ska tjänstefördelningen omfatta?

Tjänstefördelningen bör innehålla en uppställning av undervisning och övriga arbetsuppgifter som är av mer omfattande karaktär. Exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i tjänstefördelningen är undervisning, mentorskap, arbetslagsledaruppdrag, resurstid, handledning av nyutexaminerade lärare och VFU-studenter samt uppdrag som medbedömare om det finns obehöriga som undervisar på skolan.

Vem är det som gör tjänstefördelningen?

Det är rektor som beslutar om tjänstefördelningen efter förhandling med Lärarnas Riksförbunds ombud och efter riskbedömning i samverkan med skyddsombud. Att tjänstefördelningen ska förhandlas framgår numera även av kollektivavtalet för kommunal sektor, HÖK 21.

Varför behövs en tjänstefördelning?

Tjänstefördelningen behövs för att se att det finns tillräckligt med lärare för att eleverna ska få den undervisning som de har rätt till enligt skollagen. Den behövs också för att tydliggöra lärarnas möjlighet att ge kvalitativ undervisning samt för att säkerställa att lärarna har en rimlig arbetsbelastning. Tjänstefördelningen ligger också till grund för schemaläggningen.

När på året görs tjänstefördelningen?

Fördelningen av tjänster bör planeras i god tid inför kommande läsår och påbörjas ofta tidigt under vårterminen. Fördelningen behöver vara klar senast månadsskiftet maj/juni.

Hur vet jag om min tjänst är rimlig?

Genom att bedöma om krav och resurser är i balans ser du om tjänsten är rimlig. Fundera över om du har förutsättningar att utföra arbetsuppgifterna i enlighet med kraven i styrdokumenten utan att det går ut över din hälsa. Men det är inte bara tjänstefördelningen som avgör. Ditt schema och fördelningen av den reglerade arbetstiden under läsåret har också stor påverkan. Det kan ibland vara lättare att avgöra om tjänsten är rimlig efter att ha diskuterat med kollegor och ombud, särskilt om du är ny i yrket. Om du och dina kollegor vill ha hjälp med att göra en strukturerad analys över lärarnas förutsättningar på just er skola kan jag tipsa om Lärarnas Riksförbunds arbetstidsmetod. Kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud för information om arbetstidsmetoden eller läs mer på www.lr.se/arbetstidsmetod.

Vad ska jag göra om jag inte alls är nöjd med min tjänst?

Då ska du ta upp det med din rektor. Om samtalet med rektor inte ger resultat kan du kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud för råd och stöd. Här hittar du alla ombud inom Lärarnas Riksförbund.

Mer inom ämnet


Mia Bohlin

Skribent

Skicka e-post