Så gör du om du blir sjuk under sommaren

Viktigt att veta om du skulle bli sjuk under sommarlovet

Ibland blir sommarledigheten inte riktigt som du hade tänkt dig. Om du skulle bli sjukskriven under sommarlovet finns det några saker som är bra att känna till. Lärarnas Riksförbunds ombudsman Tomas Cronvall reder ut vad som gäller i olika situationer.

Young woman feeling unwell holding a thermometer to take her temperature

Uppdaterad

Vad behöver jag tänka på om jag blir sjuk under sommaren?

Om du har ferietjänst ska du sjukanmäla dig utan dröjsmål till arbetsgivaren. Du kan också anmäla att du vill ta ut den semester som du går miste om på grund av sjukskrivningen under det kommande läsåret i stället. Du och din chef ska tillsammans komma överens om när under läsåret du ska ta ut semestern.

Du som har semestertjänst och blir sjuk under semestern kan begära av din arbetsgivare att få byta ut semestern mot sjukskrivning så att du kan ta ut din semester vid ett senare tillfälle.

Vad får jag för ersättning om jag är sjuk under sommaren?

Om du har ferietjänst får du ferielön under sommaren. Ferielönen har du tjänat in under läsåret, och hur många dagar med ferielön du har rätt till beror på hur mycket du har arbetat under läsåret. Även om du blir sjukskriven under ferien betalas din intjänade ferielön ut som vanligt.

Utöver ferielönen betalar arbetsgivaren sjuklön under de första två veckorna av sjukskrivningen. Därefter tar Försäkringskassan över och betalar sjukpenning. Du kan dock endast få sjuklön från din arbetsgivare under den del av ferien som räknas som semester. I kommunal sektor är det de 45 första dagarna av sommarferien. I avtalen för privat sektor är det vanligaste att det är de 35 första dagarna.

Du kan alltså få ferielön och sjuklön/sjukpenning samtidigt om du är sjuk under semesterperioden. Det innebär att om du under det kommande läsåret tar ut de semesterdagar som du missade för att du var sjuk, så blir de obetalda eftersom du redan har fått ferielön utbetald för dem.

För dig som har semestertjänst gäller att du får sjuklön från arbetsgivaren under de två första veckornas sjukskrivning och sedan sjukpenning från Försäkringskassan. Du får sedan betald semesterledighet när du väl tar ut den framskjutna semestern.

Jag har varit sjukskriven delar av det läsåret som varit. Vad får jag för ersättning nu under sommaren?

Hur mycket du får i ferielön beror på hur du har arbetat och varit frånvarande under perioden mellan augusti och juni innan ferien. Du kan vara sjukskriven i upp till 180 kalenderdagar utan att ferielönen påverkas. Men om du är frånvarande mer än 180 dagar så påverkas intjänandet av ferielönen.

Kontakta lönekontoret i god tid före ferien för att få veta hur din ferielön påverkas av en längre tids sjukfrånvaro, eftersom det finns olika regler som spelar in.

Mer inom ämnet


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post