Sjuk under din ledighet?

Viktigt att veta om du skulle bli sjuk under sommarlovet

Om du skulle bli sjukskriven under sommarlovet finns några saker som är bra att känna till. Till exempel kan du be att få ta ut semesterdagar under terminen, om du är sjukskriven under semestern. Här får du tips på vad du ska göra om du har om semestertjänst eller ferietjänst.

Uppdaterad

Vad behöver jag tänka på om jag blir sjuk under sommaren?

Om du har ferietjänst ska du sjukanmäla dig utan dröjsmål till arbetsgivaren. Du ska också anmäla att du önskar ha den semester som du går minste om på grund av sjukdomen förlagd till kommande läsår. Du och din chef ska tillsammans komma överens om när du ska ta ut semestern.

Du som har semestertjänst och blir sjuk under semestern kan begära av din arbetsgivare att få byta ut semestern mot sjukskrivning så att du kan ta ut din semester vid ett senare tillfälle.

Vad får jag för ersättning om jag är sjuk under sommaren?

Om du har ferietjänst får du under sommaren ferielön som du har tjänat in under läsåret. Hur många dagar med ferielön du har rätt till beror på hur mycket du har arbetet under läsåret.

Om du blir sjuk under ferien betalas din intjänade ferielön ut som vanligt trots att du är sjuk. Utöver detta betalar arbetsgivaren sjuklön under de första två veckorna av sjukskrivningen. Sjuklönen är grundad på din ferielön. Därefter tar Försäkringskassan över och betalar sjukpenning.

Du får alltså både sjuklön/sjukpenning och semesterlön/ferielön om du är sjuk under sommarferien. Det innebär att när du senare tar ut de semesterdagar du missade på grund av sjukdom så är de obetalda eftersom du redan har fått semesterlön/ferielön utbetald för dem undersommaren. Det kan vara bra att känna till.

För dig som har semestertjänst gäller att du får sjuklön från arbetsgivaren under de två första veckornas sjukskrivning och sedan sjukpenning från Försäkringskassan. Du får sedan betald semesterledighet när du väl tar ut den framskjutna semestern.

Jag har varit sjukskriven delar av det läsåret som varit. Vad får jag för ersättning nu under sommaren?

Hur mycket du får i ferielön beror på hur du har arbetat och varit frånvarande under perioden mellan augusti och juni innan ferien. Du kan vara sjukskriven i upp till 180 kalenderdagar utan att ferielönen påverkas. Men om du är frånvarande mer än det så påverkas intjänandet av ferielönen. Kontakta lönekontoret i god tid före ferien för att få veta hur din ferielön har påverkats av en längre tids sjukfrånvaro, eftersom det finns olika regler som påverkar.


Maria Bohlin

Skribent

Skicka e-post