Föräldraledig som ferieanställd lärare – så funkar det

Planera föräldraledigheten smart från början

Om du är lärare och har ferietjänst finns det några saker du behöver tänka på när du ska vara föräldraledig. Reine Södergren, ombuds­man på Lärarnas Riksförbund, förklarar hur du kan planera för att till exempel inte stå utan lön under sommaren.

Din rätt till föräldraledighet är en fantastisk förmån som ger dig värdefull tid tillsammans med ditt barn. Och du har allt att vinna på att planera den väl.

Många lärare väljer att dela upp föräldraledigheten i flera perioder under ett år. Arbetsgivare är skyldig att bevilja tre föräldraledighetsperioder per kalenderår, men arbetsgivaren kan bevilja fler perioder. Du behöver ansöka om din föräldraledighet tre månader i förväg om du är kommunalt anställd. För dig som är privat anställd gäller oftast två månader. Det kan vara bra att redan från början meddela att du kommer att dela upp föräldraledigheten i perioder.

Kan du gå i tjänst under loven?

Många föräldralediga lärare med ferietjänst hör av sig till Lärarnas Riksförbund och undrar hur reglerna för att gå i tjänst under lov ser ut. Möjligheten att gå i tjänst under lov regleras i kollektivavtalet.

– De flesta som har ferietjänst och är föräldralediga kan gå i tjänst under vissa lov och då få lön, istället för att vara föräldraledig. Om du ska fortsätta vara föräldraledig även efter lovet behöver du gå i tjänst sju kalenderdagar före det aktuella lovet för att du ska få lön.

– Om du däremot inte ska vara föräldraledig efter lovet så behöver du inte gå i tjänst innan lovet. Då räcker det att du går i tjänst när lovet börjar för att du ska få lön under lovet, förklarar Lärarnas Riksförbunds ombudsman Reine Södergren.

Det är viktigt att den som vill gå i tjänst under ett lov och få lön, och sedan tänker fortsätta vara föräldraledig efter lovet, meddelar sin arbetsgivare i god tid. Det bästa är att meddela arbetsgivaren redan i samband med att ansökan om föräldraledighet görs. Det finns tidsgränser både för rätten att avbryta en föräldraledighet i förtid såväl som att ansöka om ny föräldraledighet efter lovet.

Bestämmelserna gäller enbart lov, inte ferier. De lov som omfattas för kommunalt anställda lärare är jullov, sportlov och påsklov. De lov som omfattas för lärare med Almegas friskoleavtal är sportlov, påsklov och höstlov.

Är du osäker bör du kontrollera vad som gäller enligt kollektivavtalet på din skola.

Johner Bildbyra AB+46 8 644 83 30info@johner.sesales@johner.se

Vad gäller under ferierna då?

Om du är kommunalt anställd lärare är sommaruppehållet ferie. Om du har Almegas friskoleavtal är både jullovet och sommaruppehållet ferie. Under ferierna gäller andra regler än under loven.

Den lön du får under ferien har du tjänat in under det läsår som föregår ferien. När ferielönen ska beräknas ser man dels till hur du verkligen har arbetat under perioden augusti–juni, dels om du har haft så kallad semester­löne­grundande frånvaro. Semesterlönegrundande frånvaro är tid som räknas som om du hade arbetat när du har varit ledig med till exempel graviditetspenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Det är dock inte all sådan ledighet som är semesterlönegrundande utan det finns olika tak beroende på vilken ledighet det gäller. För föräldrapenning gäller att de 120 första dagarna per födsel är semesterlönegrundande (180 dagar för ensamstående).

Om du har jobbat hela läsåret så får du lön under hela sommaren. Om du däremot har varit föräldraledig hela läsåret så är de 120 första dagarna semesterlönegrundande. Resten av året tjänar du inte in någon ferielön. Det innebär att du endast har rätt till lön under första delen av sommaren. Planera för detta så att du till exempel har föräldraledighetsdagar kvar som du kan ta ut under slutet av sommaren. Gör du inte det riskerar du att stå helt utan ersättning.

Behöver du avbryta din föräldraledighet och gå i tjänst innan sommar­ferien för att få lön?

Att lönen under ferien är intjänad under läsåret innebär att du inte kan påverka lönen under ferien i någon nämnvärd omfattning genom att avbryta föräldraledigheten en vecka före den aktuella ferien.

Barn över ett år? Tänk på detta!

Om du är hemma med ett barn som har fyllt ett år kan du behöva ta ut föräldrapenning under lov och ferie för att skydda din sjukpennings­grundande inkomst (SGI). Stäm av med Försäkringskassan vad som gäller i just din situation.

FAKTARUTA

Skillnad på lov och ferie

Ett lov är arbetsfri tid och du får lön som vanligt om du är i tjänst.

En ferie är arbetsfri tid där du får ferielön efter hur mycket du har jobbat eller haft semesterlönegrundande ledighet under läsåret. Har du jobbat heltid får du full ferielön. Har du jobbat deltid eller jobbat en del av läsåret får du mindre i ferielön.

Skillnaden mellan lov och ferier när det gäller ersättning är alltså att du alltid har betalt under loven, om du är i tjänst, oavsett hur stor del av året du arbetat på skolan. Ferien däremot måste du ”tjäna in”.

Kommunala avtalet, allmänna bestämmelser, bilaga M

Lov: Sportlov, påsklov och jullov.
Ferie: Sommarlov.

Almega Friskoleavtalet

Lov: Sportlov, påsklov och höstlov.
Ferier: Jullov och sommarlov

Frågor & svar

Ferielön tjänas in och beräknas utifrån hur du har arbetat under det föregående arbetsåret - augusti till juni. Under föräldraledighet med föräldrapenning är de första 120 kalenderdagarna av din ledighet semesterlönegrundande (180 dagar för ensamstående). Denna rättighet tillkommer båda föräldrarna var för sig.

Att ledigheten är semesterlönegrundande innebär att tiden räknas som om du har arbetat när ferielönen ska beräknas. Observera dock att 120 dagar är ett tak och inte är kopplat till intjänandeåret. De 120 dagarna kan dock förläggas i en följd eller delas upp på flera perioder samt fördelas på olika terminer eller kalenderår.

När din ferielön för sommaren ska beräknas grundas denna på den tid du var i arbete före din föräldraledighet, samt på de 120 semesterlönegrundande dagarna under föräldraledigheten. Kontakta din löneförrättare för att få veta dels hur mycket ferielön detta resulterar i, dels när din semester ligger.

Under sommarlovet kan du ta ut föräldrapenning under den del som inte är semester.

Du behöver inte avbryta ledigheten sju kalenderdagar före lovet för att få lön under lovet, det vill säga om du ska återgå till att arbeta på hela den sysselsättningsgrad som du är anställd på.

Under din föräldraledighet ska du ha lönesamtal och medarbetarsamtal precis som dina kollegor om du så önskar. Du ska också lönesättas efter samma principer som övriga.

Det är inte acceptabelt att föräldralediga lärare får låga löneökningar med motiveringen att de ”inte har medverkat till skolans utveckling” eftersom denna motivering är direkt koppad till själva ledigheten.

Det är inte heller acceptabelt att alla föräldralediga lärare får samma löneökning, det vill säga lönesätts i grupp, om så inte sker även för kollegorna. Istället ska rektor lönesätta läraren efter hur läraren har värderats före sin ledighet.

Om detta inte låter sig göras, till exempel för att läraren är nyexaminerad och endast arbetat kort tid före sin ledighet och/eller ledigheten har varit mycket lång för en viss lärare, kan någon form av schablonisering utifrån den genomsnittliga löneökning eventuellt vara en acceptabel lösning.

Om du anser att du blivit felaktigt hanterad, tag kontakt med ditt ombud på Lärarnas Riksförbund.

Mer inom ämnet


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post