Föräldraledig som ferieanställd lärare – så funkar det med lov och ferier

8 frågor och svar som hjälper dig att planera

Har du ferietjänst och ska vara föräldraledig? Då finns det några saker du behöver tänka på. Tomas Cronvall, ombudsman på Lärarnas Riksförbund, svarar på vanliga frågor om vad som gäller.

– Att bli förälder brukar vara jätteroligt, men föräldraledigheten kräver en del planering. Det gäller inte minst om du är lärare med ferietjänst, eftersom reglerna för lov och ferie är så speciella, säger Lärarnas Riksförbunds ombudsman Tomas Cronvall. Här reder han ut åtta vanliga frågor.

Får jag dela upp föräldraledigheten hur jag vill?

Många lärare väljer att dela upp föräldraledigheten i flera perioder. Arbetsgivaren är skyldig att bevilja tre föräldraledighetsperioder per kalenderår, men kan bevilja fler perioder. Om du tänker dela upp din föräldraledighet i flera perioder är det bra om du meddelar din arbetsgivare detta från början.

Hur lång tid i förväg behöver jag meddela att jag ska vara föräldraledig?

Om du är kommunalt anställd behöver du ansöka om föräldraledighet tre månader i förväg. För dig som är privat anställd gäller oftast två månader.

Kan jag gå i tjänst under loven och få lön?

De flesta lärare som har ferietjänst och är föräldralediga kan gå i tjänst under vissa lov och då få lön, i stället för att vara föräldralediga. Möjligheten att gå i tjänst under lov regleras i kollektivavtal.

Om du tänker fortsätta att vara föräldraledig efter lovet, behöver du gå i tjänst sju kalenderdagar före det aktuella lovet för att få lön under lovet. Detta gäller även om du bara kommer att vara föräldraledig på deltid.

Om du däremot kommer att börja arbeta igen efter lovet, och inte alls vara föräldraledig, behöver du inte gå i tjänst före lovet. Det räcker då att du går i tjänst när lovet börjar för att få lön under lovet.

Johner Bildbyra AB+46 8 644 83 30info@johner.sesales@johner.se

Hur lång tid före ett lov behöver jag säga till om att jag vill gå i tjänst?

Om du vill gå i tjänst inför och under ett lov och sedan tänker fortsätta vara föräldraledig efter lovet, är det viktigt att du meddelar din arbetsgivare i god tid. Det bästa är om du informerar om detta redan i samband med att du ansöker om föräldraledighet.

Om du inte har planerat för att gå i tjänst under lovet från början är det viktigt att du hör med din rektor så att det är okej att du påbörjar en ny föräldraledighetsperiod efter lovet. Det är med andra ord viktigt att du ser till att du och din rektor är överens.

Vilka ledigheter räknas som lov?

Bestämmelserna om att kunna gå i tjänst med lön gäller enbart lov, inte ferier. De lov som omfattas för kommunalt anställda lärare är jullov, sportlov och påsklov.

De lov som omfattas för lärare med Almegas friskoleavtal är sportlov, påsklov och höstlov.

Om du är osäker bör du kontrollera vad som gäller enligt kollektivavtalet på din skola.

”Om du är föräldraledig med ditt barn under mer än 120 dagar påverkar det din ferielön, vilket kan innebära att du inte får ferielön under hela sommaren.”

Tomas Cronvall, ombudsman

Hur fungerar det med lön under ferierna?

Under ferierna gäller andra regler än under loven. Om du är kommunalt anställd lärare är sommarledigheten ferie, och alltså inte lov. Om du har Almegas friskoleavtal är både jullovet och sommarledigheten ferie. Även inom många andra friskoleavtal är jullovet och sommaren ferie.

Den lön du får under ferien har du tjänat in under det läsår som föregått ferien. När ferielönen ska beräknas tittar man dels på hur mycket du har arbetat under perioden augusti–juni, dels på om du har haft semesterlönegrundande frånvaro.

Semesterlönegrundande frånvaro är tid som räknas som om du hade arbetat, fast du har varit ledig med till exempel graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Det är dock inte all sådan ledighet som är semesterlönegrundande, utan det finns olika tak beroende på vilken ledighet det gäller.

För föräldrapenning gäller att de 120 första föräldralediga dagarna per födsel är semesterlönegrundande (180 dagar för ensamstående). Om du är föräldraledig med ditt barn under mer än 120 dagar påverkar det din ferielön, vilket kan innebära att du inte får ferielön under hela sommaren.

Behöver jag avbryta föräldraledigheten och gå i tjänst före sommarledigheten för att få lön?

Nej, det behöver du inte. Lönen under sommarledigheten är intjänad under läsåret. Du kommer att få lön i den omfattning du har tjänat in det.

Kan jag ta ut föräldrapenning under sommaren?

Den första delen av sommarledigheten räknas som semester. Under din semester kan du inte ta ut någon föräldrapenning. Detta gäller även om du inte får någon ferielön från din arbetsgivare. Den andra delen av sommarledigheten är ferie. Då kan du ta ut föräldrapenning om du vill, även om du samtidigt skulle få ferielön.

Hur stor del av sommaren som är semester och hur stor del som är ferie beror på ditt kollektivavtal och på din ålder.


Barn över ett år? Tänk på detta!

  • Så länge ditt barn inte har fyllt ett år är din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddad när du är föräldraledig.
  • Om du är hemma med ett barn som har fyllt ett år kan du behöva skydda din SGI. Detta kan du göra genom att ta ut föräldrapenning i samma omfattning som du är föräldraledig. Detta kan vara nödvändigt även under lov och ferier.
  • Det är viktigt att du stämmer av med Försäkringskassan vad som gäller i just din situation.

FAKTARUTA

Skillnad på lov och ferie

Ett lov är arbetsfri tid och du får lön som vanligt om du är i tjänst.

En ferie är arbetsfri tid där du får ferielön efter hur mycket du har jobbat eller haft semesterlönegrundande ledighet under läsåret. Har du jobbat heltid får du full ferielön.
Har du jobbat deltid eller jobbat en del av läsåret får du mindre i ferielön.

Skillnaden mellan lov och ferier när det gäller ersättning är alltså att du oftast har betalt under
loven, om du är i tjänst, oavsett hur stor del av året du arbetat på skolan. Ferien däremot måste du ”tjäna in”.

Kommunala avtalet, allmänna bestämmelser, bilaga M

Lov: Sportlov, påsklov och jullov.
Ferie: Sommarlov.

Almega Friskoleavtalet

Lov: Sportlov, påsklov och höstlov.
Ferier: Jullov och sommarlov