"Det viktigaste är att få tillräckligt med tid för sambedömning"

Läraren Michaela Källstrand sätter betyg med sin kollega Sanaa Al-Abuhalje

Att bedöma elevernas kunskaper och utveckling är en viktig uppgift som kräver mycket tid. Eftersom endast legitimerade lärare får sätta betyg får många av dem vara medbedömare till olegitimerade kollegor. Det är ett uppdrag som ska ske löpande och som man ska få tillräckligt med tid för att utföra.

Foto: Kent Eng

Michaela Källstrand är lärare i svenska som andraspråk på vuxenutbildningen i Åmål. Hon är också medbedömare till Sanaa Al-Abuhalje som studerar till lärare och arbetar parallellt med studierna.

När Sanaa började i arbetslaget för några år sedan fick Michaela veta att hon skulle skriva under Sanaas betyg.

– Det väckte en massa frågor om vad det innebär att mitt namn står där och om jag till exempel kan hållas ansvarig för betygen. Jag fick svaret att jag ska kunna stå till svars för att Sanaa har gjort en korrekt bedömning. Så därför började vi planera tillsammans hur vi skulle lägga upp arbetet, berättar Michaela.

Att få tillräckligt med tid för uppdraget är viktigt för att kunna göra ett gott arbete tycker Michaela. Och det tycker hon att de har fått. Vid de tillfällen då de haft svårt att få tiden att räcka till har ledningen har varit stöttande och de har kunnat prioritera bort annat.

– Bedömning är ingenting som ska göras som ett hastverk. Särskilt inte när man ska vara medbedömare tillsammans med en obehörig kollega. Man behöver ha gott om tid för diskussioner och resonemang, annars kan det bli fel, säger Michaela. Under de år som Michaela och Sanaa har satt betyg tillsammans har de haft möjlighet att prova olika arbetssätt och har utvecklat en metod som funderar för dem. De undervisar grupper som går samma kurs och planerar undervisningen och uppgifterna tillsammans. Nuförtiden gör de sina respektive bedömningar och tittar därefter gemensamt på stickprov för att jämföra sina resonemang.

– Eftersom vi har satt betyg tillsammans under flera år nu så går det ganska lätt. Men i början lade vi ned väldigt mycket tid på bedömningsarbetet. Under en period valde vi till och med att vara med på varandras lektioner så att vi alltid var två lärare. Det kändes lyxigt och utvecklande på flera sätt. Och vi är otroligt glada att vi hade så mycket tid att vi kunde göra det, säger Michaela.

”Bedömning är ingenting som ska göras som ett hastverk. Särskilt inte när man ska vara medbedömare tillsammans med en obehörig kollega”

Michaela Källström

Både Michaela och Sanaa har ett öppet och nyfiket förhållningssätt till bedömningsarbetet.

– Vi har målet att sätta betygen i samförstånd. Det bäddar för goda relationer, konstruktiva diskussioner och ett mer stimulerande arbete. Visst har vi fått klara direktiv om att det är mitt ord som väger tyngst om vi har olika åsikter, men vi ser det som en gemensam uppgift som vi har fått att utföra, säger Michaela.

– Jag tycker att det är både utvecklande och stimulerande att vara medbedömare. Det tvingar mig att ifrågasätta min egen bedömning och betygsättning, vilket har utvecklat mig och gjort mig bättre på att sätta betyg. Vi resonerar hela tiden kring varför vi tänker som vi gör, vilket är givande för oss båda.

FAKTA OM ATT SÄTTA BETYG TILLSAMMANS

Vad gäller egentligen?

  • Om en olegitimerad kollega ansvarar för undervisningen ska en legitimerad lärare vara med och sätta betygen.
  • Om de två inte kan enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren om hen är behörig att undervisa i det aktuella ämnet. Annars ska betyget beslutas av rektorn.
  • Vissa grupper får sätta betyg utan att ha lärarlegitimation, till exempel de som undervisar i yrkesämnen, modersmål, bedriver undervisning på engelska samt lärare i Waldorfskolor. De får tillsvidareanställas utan att ha lärarlegitimation och de får sätta betyg.
  • Alla legitimerade lärare har rätt att sätta betyg självständigt – även om de undervisar i ämnen där de saknar ämnesbehörighet. Det innebär att man även kan bli ombedd att bistå vid betygssättning i ämnen där man saknar behörighet.
  • Det är rektor som ytterst har ansvaret för att betygen på skolan sätts efter styrdokumentens krav.

Checklista: vad kan du kräva som medbedömare?

  • Både du och din kollega måste få tid till bedömningsarbetet i sina tjänster.
  • Din olegitimerade kollega kan behöva stöd av dig som är legitimerad vid planering och bedömning. Ni båda bör få tid till det i era tjänster löpande under hela terminen. Hur mycket tid ni behöver beror bland annat på din kollegas utbildning och erfarenhet och vilket ämne det gäller. Även elevgruppens sammansättning måste vägas in.
  • Om ni inte har fått tid till sambedömningen i tjänsteplaneringen måste ni prata med er chef. Antingen ska ni få tid som frigörs till uppdraget eller så ska ni få övertidsersättning enligt gällande regler. Visar det sig att tiden som avsatts inte räcker måste ni informera rektorn. Ni ska få veta hur er tid kan omfördelas eller om ni i stället ska få övertidsersättning.
  • Om du vill kan du ta hjälp av ditt fackliga ombud på skolan eller i kommunen.

Uppdaterad