Fem tips för ett bra examensarbete

Uppsatsvinnarnas bästa skrivtips

Läraren Cecilia Olofsson och studie- och yrkesvägledarna Louise Malmborg och Andreas Alinder har tilldelats priset Årets bästa examensarbete 2019. Här delar de med sig av sina bästa tips till dig som ska skriva uppsats.

Uppdaterad

Louise Malmborg, Andreas Alinder och Cecilia Olofsson.

1. Välj uppsatsämne med omsorg

Andreas: – Välj ett ämne som du är intresserad av och som du känner att du kommer ha användning för när du börjar arbeta. Då blir man mer motiverad att jobba ordentlig med examensarbetet.

Cecilia: – Ett tips är också att välja ett ämne som man har någon koppling till. Jag valde mitt ämne utifrån erfarenheter jag fick under min VFU. Ta hjälp av kurskamrater om du inte kommer på något bra ämne. De kanske har varit med om något som du inte har reflekterat över.

2. Planera uppsatstiden väl

Cecilia: – Jag gjorde ett tydligt schema över det halvår som jag skulle jobba med examensarbetet. Då visste jag att jag hade fyra veckor avsatta för ett moment, sedan fyra veckor för ett annat. Det var bra att veta hur mycket tid jag hade på mig för olika delar och skönt att kunna bocka av det jag var klar med. Det gjorde det lättare att hålla motivationen upp.

Louise: – Vi hade också ett schema över den tid vi hade till vårt förfogande, där vi hade lagt in de moment vi skulle utföra och de delar vi skulle skriva. Men beroende på vilken metod man använder så kan man också hoppa lite mellan momenten om man kör fast, och gå tillbaka senare.

Andreas: – När man skriver tillsammans med någon så är man ju ansvarig inför varandra också. Det är inte bara mitt arbete jag äventyrar om jag förvaltar min tid dåligt. För mig var det en hjälp.

3. Ta vara på tiden med handledaren

Cecilia: – Jag valde att skriva mitt examensarbete själv, och därför kändes det extra viktigt att ha en bra relation med handledaren. Jag såg till att alltid ha inbokade möten så att jag kunde förbereda frågor, och det hjälpte mig väldigt mycket.

Louise: – Tänk igenom innan vad du vill ha ut av mötet med handledaren, så att du tar vara på den tiden. Det kändes viktigt att vår handledare förstod hur vi tänkte, så vi var noga med att sätta ord på och avsätta tid för det.

Andreas: – Man behöver också vara öppen för att handledaren har mycket mer erfarenhet och ett större perspektiv. Ta de utmaningar som han eller hon skickar med på allvar.

4. Var öppen för att tänka om

Louise: – I vårt arbete letade vi efter lärare och studie- och yrkesvägledare som hade ett välfungerande samarbete. Sorgligt nog var det svårt att hitta. Vi fick därför bredda vårt sökområde från enbart grundskola till både grundskola och gymnasium.

Cecilia: – För mig var den största utmaningen att hitta lärare som hade tid att delta i min intervjustudie. Jag fick bredda mitt sökområde geografiskt för att få ihop tillräckligt många personer. På så vis kan intervjustudier vara en utmaning, men samtidigt ger det väldigt mycket tillbaka. Det var väldigt roligt att få komma ut på skolorna och höra vad lärare tycker och tänker.

5. Ta hjälp av andra

Louise: – Låt gärna någon som arbetar som studie- och yrkesvägledare eller lärare inom ditt område läsa arbetet och bolla idéer med den personen. Det gjorde vi, och det kändes tryggt att ha med.

Andreas: – Ja, det var väldigt givande. Personen som vi hade som bollplank vågade ifrågasätta våra idéer och gav oss mycket konstruktiv feedback. Det hade inte blivit lika bra om vi inte hade lyssnat på henne.

Cecilia: – Jag håller med. Var öppen för förslag som du får, inte minst i startfasen. Vi hade seminarier tillsammans med andra studenter, handledare och examinator där vi gav feedback på varandras idéer. På så sätt kom jag fram till hur jag skulle göra min uppsats. Jag hade inte alls tänkt göra en intervjustudie från början, men nu blev det så och det är jag glad för. Att ta emot den hjälp man får från andra är ett gott råd.

Louise Malmborg, Andreas Alinder och Cecilia Olofsson tilldelades priset Årets bästa examensarbete 2019 på Bokmässan i Göteborg.

ÅRETS BÄSTA EXAMENSARBETE 2019

Två uppsatser prisades

Priset "Årets bästa examensarbete 2019" gick till läraren Cecilia Olofsson för uppsatsen ”De skriver i klassrummet eller utanför klassrummet” Länk till annan webbplats. (30 hp) och till studie- och yrkesvägledarna Louise Malmborg och Andreas Alinder för uppsatsen ”Fungerande samarbeten mellan lärare och studie- och yrkesvägledare” (15 hp).

Priset delas ut av Lärarnas Riksförbunds forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post