Hur bra är nya tjänsten?

Här är frågorna du vill ha svar på

Det finns mycket att kolla upp i jakten på drömjobbet, oavsett om du söker ditt första lärarjobb eller om du vill byta tjänst. Ombudsmannen Johanna Strand guidar dig igenom vad du behöver ta reda på innan du tackar ja till nya jobbet.

Uppdaterad

Johanna Strand är ombudsman för Lärarnas Riksförbund i Västra Götaland. Johanna är legitimerad 4-9-lärare i SO-ämnena. Foto: Anna-Lena Lundqvist.

– När du har hittat en tjänst som verkar intressant kan du börja med att kontakta ombudet på skolan för att få veta mer om arbetsplatsen och arbetsmiljön. Ställ frågor om sådant som trivsel, hur stor personalomsättningen är och om det brukar finnas rimligt med tid till för- och efterarbete. På så vis får du en tydligare bild av jobbet, säger Johanna.

– Det är även bra att ringa till kontaktpersonen i annonsen och höra sig för om jobbet. Då kan du lättare skriva en bra ansökan anpassad för just den tjänsten. Tänk igenom innan du ringer hur du ska presentar dig själv och vad du vill ha svar på.

När det sedan blir dags för anställningsintervjun finns det en rad frågor som är bra att ställa till rektorn. Johanna tipsar om de viktigaste:

Är tjänsten på heltid eller deltid?

Om du erbjuds en deltidstjänst ska du vara observant så att du inte i praktiken kommer jobba heltid, men bara får betalt för deltid.
– Undervisningstiden, antalet mentorselever och hur många konferenser du ska vara med på bör minska lika mycket som du har nedsättning i tid.

Det är extra viktigt att vara vaksam om du erbjuds en deltidstjänst med en hög omfattning.
– Ibland ser jag tjänster på till exempel 89 procent. I ett sådant läge bör du fråga hur arbetsgivaren har kommit fram till just den siffran. Hur skiljer sig en sådan tjänst från en heltid?

Om du har ferietjänst och jobbar deltid behöver du även var noga med att hålla koll på din årsarbetstid.
– Är du ledig en hel dag i veckan så kan det till exempel bli stor skillnad i årsarbetstid beroende på om du är ledig på tisdagar eller på fredagar. Det beror på att många röda dagar infaller på just fredagar. Använd gärna Lärarnas Riksförbunds arbetstidsverktyg för att hålla koll på årsarbetstiden, eller fråga ditt ombud om råd.

”Ta reda på så mycket som möjligt om arbetsmiljön, stämningen på skolan och dina nya villkor innan du bestämmer dig för om du ska tacka ja till tjänsten”

Johanna Strand

Ombudsman på Lärarnas Riksförbund

Är det en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad tjänst?

Vid en anställning är huvudregeln tillsvidareanställning. I vissa situationer kan en visstidsanställning vara okej, ofta då i form av ett vikariat.
– Får du ett vikariat så är det viktigt att det står i ditt anställningsavtal vem du vikarierar för. Det finns regler för hur lång tid du kan vara anställd på olika sorters visstidsanställningar innan de ska övergå till en tillsvidareanställning. Kontakta din LR-förening om du har frågor om anställningsformer.

Hur många elever och hur stora grupper kommer du att ha?

Arbetsbelastningen påverkas mycket av antalet elever som du ska undervisa och av hur stora elevgrupperna är.
– Fråga också om du ska vara mentor, och i så fall för hur många elever. Det är till exempel inte rimligt att som nyexaminerad lärare vara ensam mentor för 27 elever i årskurs ett.

Kommer du få ett fungerande schema?

Ta reda på hur mycket tid du kommer undervisa. Det kan skilja mycket mellan olika skolor och tjänster. Var också noga med att höra så att alla andra arbetsuppgifter du förväntas göra ryms inom arbetstiden. Det ska även finnas tid för pauser och rast varje dag.
– Om du ska äta pedagogisk lunch med eleverna är det viktigt att tänka på att den tiden är arbetstid och inte rast för dig. Du ska även ha minst 30 minuters egen rast. För att du verkligen ska hinna få ut 30 minuter behöver luckan i schemat oftast vara längre än så. Du ska även ha tid i schemat för att förflytta dig mellan lektionssalar och att ta en paus då och då. Ett tips är att ta kontakt med ombudet på skolan för att fråga hur ett vanligt schema ser ut och om schemaläggningen på skolan fungerar bra.

Johanna Strand tipsar Sara Monteiro om vad man kan tänka på när man söker jobb. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Ingår ytterligare kvalificerade arbetsuppgifter?

Ska du vara arbetslagsledare, mentor för VFU-studenter eller ha andra kvalificerade uppgifter utöver undervisningen? Tänk på att uppgifterna i så fall ska rymmas inom din ordinarie arbetstid. Sådana uppgifter bör även innebära möjlighet till lönepåslag. Se till att påslaget blir en del av lönen, och inte ett tillägg.

Hur är löneläget på skolan?

– Vilken lön som kan vara rimlig att begära handlar om din erfarenhet, var i landet du söker jobb och vilka ämnesbehörigheter du har. Kom ihåg att ingångslönen är väldigt viktig för dig som är nyutexaminerad. Det kan ta många år att komma ikapp om du kommer in på en låg lön.

Oavsett om du är nyutexaminerad eller har jobbat länge som lärare, bör du prata med din LR-förening för att få en bra bild av löneläget hos arbetsgivaren. Titta också på lönestatistiken i Saco lönesök, en medlemsförmån som du hittar på lr.se/lönesök.

Tänkt på att du som nyanställd vanligtvis inte är med på lönerevisionen det första läsåret.
– Fråga redan vid anställningsförhandlingen när nästa lönerevision äger rum och begär att få omfattas av den. Om du inte kommer omfattas så behöver du ta höjd för det i ditt löneanspråk.

Hur löser skolan vikariefrågan?

Tar skolan in en vikarie om du blir sjuk? Förväntas du hoppa in och vikariera för sjuka kollegor, och hur ersätts du i så fall? Ta reda på skolans rutiner så att du kan ta ställning till om de verkar ha en genomtänkt lösning.

Får du stöd om du är nyexad?

Som nyutexaminerad lärare har du rätt till en introduktionsperiod med en mentor.
– Kolla upp så att du verkligen kommer få en mentor, och att både du och mentorn får schemalagd tid för detta. Annars kan någon bli din mentor, fast hen i praktiken inte har någon tid avsatt för uppdraget.

Vilka fördelar får du via kollektivavtalet?

Det är en stor fördel att arbeta på en skola med kollektivavtal. Kollektivavtalet reglerar till exempel arbetstid, semester, övertid, obekväm arbetstid, försäkringar, pension och föräldraledighetstillägg.
– Är det en privat skola eller en kommunal? Kommer du ha ferietjänst eller semestertjänst? De olika kollektivavtalen ser olika ut, så ta reda på vilket som kommer gälla för dig. Sedan finns det även skolor som inte har kollektivavtal, även om de inte är så många. Jag skulle avråda från att ta en tjänst på en skola utan kollektivavtal, eftersom det då är väldigt många saker som du själv måste förhandla om. Du behöver i så fall också få en betydligt högre lön för att själv kunna kompensera för alla förmåner och försäkringar som du annars hade fått genom kollektivavtalet.

Slutligen, se till att få ett skriftligt anställningsavtal

– Ett muntligt avtal ska vara lika mycket värt som ett skriftligt. Men jag har träffat lärare som inte har fått den lön de blivit utlovade via muntliga avtal, och lärare som har blivit utlovade lärarlönelyftet men som sedan inte har fått det. Se till att få ett skriftligt avtal så fort du har tackat ja till tjänsten.

Läs noga igenom avtalet innan du skriver under. Är det något i avtalet som verkar konstigt eller som du inte förstår? Fråga din LR-förening. Du kan också ringa Lärarnas Riksförbunds medlemsjour.

MEDLEMSFÖRMÅN

Dags att söka jobb-filmer

I Lärarnas Riksförbunds Dags att söka jobb-filmer får du som medlem veta hur du skriver en bra ansökan, vad du ska tänka på under anställningsintervjun och mycket mer.
Du hittar filmerna här.

Mer inom ämnet


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post