Arbetsmiljön avgörande för lärare i idrott och hälsa

Små förändringar kan göra stor skillnad

Villkoren för idrottslärare varierar mycket mellan olika arbetsgivare, både gällande fysisk arbetsmiljön och hur skolledningen löser organisatoriska delar. Idrottsläraren Jessica Runhage vittnar om hur stora skillnaderna kan vara.
-På en skola hade jag inte ens ett omklädningsrum, berättar hon.
Men där hon jobbar nu är det bättre förutsättningar. Här tipsar hon om små åtgärder som kan göra stor skillnad.

Jessica Runhage undervisar i idrott och hälsa på Lindeborgsskolan i Malmö, och är också biträdande lokalombud på skolan. Hon tycker att hon har ganska bra förutsättningar hos sin nuvarande arbetsgivare, men har varit med om mycket sämre förhållanden på en tidigare arbetsplats.

– Där hade jag inte ens ett eget omklädningsrum utan fick uppsöka någon trång toalett för att byta om före och efter lektionerna, berättar hon.

Skolan som hon arbetade på hade ingen egen idrottshall utan hyrde tid i en lokal på en annan skola. Det medförde att tidsschemat var mycket pressat.

– Jag hade noll minuter mellan lektionerna. När en klass lämnade hallen kom nästa klass in, berättar hon.

Hos hennes nuvarande arbetsgivare är det bättre. Lärarna har ett eget omklädningsrum där de också kan lämna kvar kläder och saker. På det stora hela är hon nöjd med lokalerna, men om hon hade fått välja så hade hon sett till att det fanns en teorisal i anslutning till idrottshallen.

– Lokalernas utformning påverkar undervisningen mycket. Ämnet idrott och hälsa omfattar ju också många teoretiska områden. Om vi hade tillgång till en teorisal skulle det skapa möjligheter för ännu bättre undervisning. Det är till exempel mycket lättare för eleverna att anteckna om de har bord och stolar, säger Jessica.

En sak som påverkar idrottslärares arbetssituation mycket är schemat. Jessica tycker att man ska ta en diskussion med rektorn om man har fått ett schema som medför en för stor arbetsbelastning.

– Eftersom det kan vara tidskrävande och tungt att förbereda lektioner, till exempel hinderbanor, så sparar man mycket tid om man har klasser efter varandra som ska göra samma moment. Det är särskilt viktigt för de idrottslärare som även undervisar i andra ämnen. Annars kan det vara svårt att hinna med alla praktiska lektionsförberedelser, och dessa ska inte gå ut över raster och pauser, säger Jessica.

”Som lärare i idrott och hälsa måste man kräva ett bra schema och åtgärder som skapar en bra arbetsmiljö. Man ska ju hålla hela livet och inte bara en termin.”

Jessica Runhage

Idrottsläraryrket innebär ibland tunga arbetsuppgifter. För att spara på kroppen är det viktigt att hitta lösningar som underlättar. Till exempel försöker Jessica involvera eleverna så mycket som möjligt i att plocka undan efter lektionerna.

– Man ska ju hålla, rent fysiskt, under ett helt liv och inte bara under en termin.

Att vara idrottslärare är fysiskt krävande på flera sätt, inte minst när det gäller ljudmiljön. När Jessica bytte arbetsgivare gladdes hon åt att få jobba på en skola där skolledningen tar detta på allvar.

– Vi får formgjutna öronproppar, vilket gör stor skillnad. Vi får också idrottskläder och ytterkläder för att kunna vara ute i skogen. Vid behov kan vi också köpa in hjälp, till exempel med att sätta upp orienteringskontroller inför idrottsdagar, berättar Jessica.

Hon tycker att man som idrottslärare ska försöka komma överens med rektorn om åtgärder som gör arbetssituationen bättre.

– Saker som i det stora hela inte kostar så mycket kan göra väldigt stor skillnad. En schemaändring är ju till och med helt gratis.


Maria Bohlin

Skribent

Skicka e-post