Friluftsdag och arbetstid — vad gäller?

Du kan ha rätt till ersättning för övertid

Är det dags för friluftsdag? Då ska du hålla koll på din arbetstid. Om ditt schema behöver ändras ska du komma överens med din chef om detta i förväg. – Du kan ha rätt till övertidsersättning om du jobbar mer än du brukar. Och det är också viktigt ur försäkringssynpunkt, säger Monica Fors som är idrottslärare och föreningsombud i Trollhättan.

Schemaändringar ska fastslås

Lärare som undervisar i idrott och hälsa har ofta ett stort ansvar för att planera och genomföra idrottsdagar och friluftsdagar. Det kan medföra att man måsta jobba på andra tider än normalt. Även andra lärare brukar beröras av schemaändringar eftersom det behövs tillräckligt med personal för att en friluftsdag ska kunna genomföras.

– Planeringen av friluftsdagar ska godkännas av rektorn och då ska man ta med de ändrade arbetstiderna för alla lärare som berörs. Det är viktigt för att man sedan ska kunna få tillbaka tid om man jobbar längre än vanligt någon dag, säger Monica Fors.

”På söndagar ska man enligt de flesta avtal få ob-tillägg om det är ordinarie arbetstid. Annars övertidsersättning. Du ska inte jobba gratis på helgerna.”

Rektorn godkänner ditt schema – det blir din ordinarie arbetstid

I ditt schema ska du lägga in din reglerade arbetstid (1360 timmar på ett år vanligtvis enligt det kommunala avtalet) och skriva in när varje dag börjar och slutar. Den reglerade tiden blir ordinarie arbetstid när den ligger i ett av rektorn godkänt och fastlagt schema. Vid förändringar på enskilda dagar ska det också skrivas in i schemat och godkännas.

– Det här är viktigt för att du ska kunna hålla koll på din arbetstid. Om du inte får ihop det så kan det uppstå övertid som ska kompenseras enligt avtalet. Ta upp det så snart du ser det med din rektor som har möjlighet att stryka någon arbetsuppgift eller konstatera att övertid uppstod, säger Monica Fors.

Monica Fors, idrottslärare och Föreningsombud i Trollhättan

Du är försäkrad under din ordinarie arbetstid

Du är också försäkrad under din ordinarie arbetstid och när du är på väg till och från arbetet. Om till exempel en idrottslärare ramlar och skadar sig när hen sätter upp kontroller i skogen på en söndag inför måndagens orientering, så ska det inte råda några oklarheter om att läraren är i tjänst när olyckan inträffar. Annars kan det bli problem att få försäkringen att gälla.

– I ett sådant fall är det dessutom mycket viktigt att man i förväg kommer överens om vilken ersättning man ska få. På söndagar ska man få ob-tillägg och det kan också bli aktuellt med kvalificerad övertidsersättning. Du ska inte jobba gratis på helgerna, säger Monica Fors.


Maria Bohlin

Skribent

Skicka e-post