5 steg till pensionskoll

Experten guidar dig igenom pensionsvalen

Vad kan man göra för smarta val för sina pensionspengar? Och i vilken ände ska man börja när det känns som att det väller in pensionsinformation från olika håll? Lärarförsäkringars pensionsrådgivare Agneta Kristensson har hjälpt tusentals LR-medlemmar. Här guidar hon dig igenom pensionsvalen som gör skillnad för din ekonomi efter arbetslivet.

Uppdaterad

Agneta Kristensson håller ofta digitala pensionsföreläsningar för LR:s medlemmar. Foto: Peter Phillips

Lärarförsäkringars pensionsexpert Agneta Kristensson går här steg för steg igenom de olika val du kan göra för din premiepension, tjänstepension och ditt privata sparande.

1. Skaffa överblick

Börja med att logga in på sajten minpension.se Länk till annan webbplats. så att du får en överblick över din framtida pension. Där kan du göra en pensionsprognos och se hur stor del av din lön du beräknas få i pension. Många kommer inte att få ut mer än 50–60 procent av sin lön i pension, och det känns förstås inte så mycket. Men genom att göra medvetna val för dina premiepensions- och tjänstepensionspengar har du större möjlighet att få mer än så.

Pensionspyramiden: I topp privat sparande, i mitten Tjänstepension från arbetsgivaren i botten  Allmän pension från staten. Allmän pension består av Tjänstepension och Premiepension.

Det svenska pensionssystemet brukar beskrivas som en pyramid.


2. Gör premiepensionsval utifrån din ålder

Du kan själv välja hur dina premiepensionspengar inom den allmänna pensionen ska placeras. Pengarna placeras antingen i aktiefonder, generationsfonder, blandfonder eller räntefonder. Du kan se vad du själv har valt under ”intjänad pension” på minpension.se.

Aktiefonder har stor risk, blandfonder medelrisk och räntefonder liten risk. Aktiefonder har historiskt sett gett högre avkastning än räntefonder på lång sikt. Risknivån och möjligheten till en långsiktigt bättre värdeutveckling hänger nämligen samman. Du har större möjlighet att få en bättre avkastning om du tar en högre risk i dina fondval. En högre risk innebär samtidigt att värdet på dina fonder kan svänga mer, och det är därför lämpligt att välja fonder med högre risk om du kommer att ha dina pengar placerade under lång tid.

Hur du bör placera dina premiepensionspengar beror alltså på hur lång tid du har kvar till din pension. Givetvis är det din egen riskaptit som styr, men upp till runt 55 års ålder tycker jag oftast att man ska ha 100 procent i aktiefonder.

För dig som inte vill gör ett aktivt premiepensionsval

Om du inte gör något aktivt val så placeras dina premiepensionspengar i den statliga fonden AP7 Såfa. Det är en bra fond med låg avgift, så om du inte har så mycket tid eller intresse tycker jag att det är en bra placering. Historiskt sett har den också gett högre avkastning än vad den genomsnittlige pensionsspararen har fått. En fördel med AP7 Såfa är att den är åldersanpassad på så sätt att risken i den automatiskt blir lägre ju äldre du blir. Om du har lång tid kvar till din pension och vill vara lite mer aktiv kan du kombinera AP7 Såfa med andra, mer nischade fonder.

Vill du ändra placeringen av dina premiepensionspengar så gör du det på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Orange kuvertet och mobiltelefon

Det orange kuvertet innehåller en översikt av din allmänna pension. Foto: Pensionsmyndigheten


3. Sätt tjänstepensionspengarna i arbete

Alla som har kollektivavtal tjänar in tjänstepension. Beroende på vilket kollektivavtal du har kan du välja hur hela eller delar av dessa pengar ska placeras. Pengarna kan placeras i traditionell försäkring eller i fondförsäkring.

Om du inte gör något val hamnar pengarna i traditionell försäkring. Det är en trygg placering med låg risk, men du får heller inte samma möjlighet till en god avkastning över tid. Jag tycker generellt sett att traditionell försäkring passar bäst om man är runt 58 år eller äldre.

Har du längre tid kvar till pension brukar jag i stället rekommendera fondförsäkring med 100 procent aktiefonder. Där är riskerna större, men pengarna får också möjlighet att växa mer över tid. Som pensionsrådgivare har jag sett att ju tidigare i arbetslivet man väljer fondförsäkring, desto större påse pengar brukar man ha när det är dags att gå i pension.

Så funkar entréfondslösningarna

Om du tycker att det är svårt att veta vilken fond du ska välja så har fondförsäkringsbolagen något som heter entréfondslösningar. Väljer du det får du automatiskt en spridning mellan olika geografiska områden och branscher. Entréfondslösningarna har låga avgifter och placeringarna i dem blir lägre ju närmare pensionsåldern du kommer. Det är ofta ett bra alternativ om du inte vill vara så aktiv, tycker jag.

För att se hur du har placerat dina tjänstepensionspengar och eventuellt byta placering går du in på pensionsvalet.se Länk till annan webbplats. eller valcentralen. se Länk till annan webbplats. om du är kommunalt anställd. Om du är privatanställd går du i stället in på collectum.se Länk till annan webbplats. och om du är statligt anställd på spv.se Länk till annan webbplats..


Sedlar

”Ett bra riktmärke är att spara 5 procent av lönen före skatt till pensionen.”

Agneta Kristensson

Pensionsrådgivare, Lärarförsäkringar

4. Börja spara själv i tid

Även med en god avkastning på pensionspengarna kommer det att bli ett glapp mellan vad du tjänar när du jobbar och vad du får ut i pension. Därför är det viktigt att tidigt komma i gång med ett privat, långsiktigt sparande till pensionen.

Några generella tips som passar många är att spara i fonder genom en kapitalförsäkring eller i ett investeringssparkonto (ISK). Om du inte vill vara så aktiv kan du månadsspara i en global och en svensk indexfond med låga avgifter. Då får du riskspridning i olika branscher och geografiska områden.

Aktivt förvaltade fonder kostar lite mer i fondavgift än indexfonder, men kan ge mer i avkastning. Om du vill kan du därför kombinera indexfonder med aktivt förvaltade fonder.

Vikten av att tänka långsiktigt

När du handlar på börsen, vilket du ju gör när du köper fonder, är det viktigt att du tänker långsiktigt. Eftersom börsen svänger och går upp och ner bör pengarna ha en placeringstid på minst fem år. Sitt still i båten och sälj inte i panik vid nedgångar, utan tänk på att detta är ett långsiktigt sparande. Pengar som du inte kan förlora på kort sikt ska du alltså inte investera i fonder eller aktier. Dem ska du i stället ha på ett sparkonto med statlig insättningsgaranti och ränta.

Ett bra riktmärke är att spara 5 procent av lönen före skatt till pensionen. Om du börjar spara tidigt i livet kan du kanske spara mindre varje månad, men om du i stället påbörjar ditt sparande senare kan du behöva spara mer. Du behöver förstås också fundera över hur mycket du känner att du har råd att spara. Vi vill ju leva i dag också, så man behöver hitta en balans.


Som medlem i LR kan du få kostnadsfri, personlig rådgivning av Lärarförsäkringars experter.

5. Ta hjälp av en pensionsexpert

Som medlem i Lärarnas Riksförbund kan du få personlig pensionsrådgivning Länk till annan webbplats. av någon av oss pensionsexperter på Lärarförsäkringar. Då går vi tillsammans igenom dina val och du får råd utifrån just din situation. Eftersom vi drivs utan vinstintresse kan du vara trygg med att vi alltid har ditt bästa för ögonen.

Många tycker att pensionssystemet är svårt, och man skjuter gärna detta på framtiden. Samtidigt finns det ofta en oro över vad man kommer att ha för ekonomi som pensionär. Till dig som känner så vill jag säga: agera i dag. Du måste inte ha jättemycket kunskap eller vara väldigt aktiv. Men ju tidigare du gör medvetna val, desto större skillnad kan det göra för din framtida ekonomi, avslutar Agneta Kristensson.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

MEDLEMSFÖRMÅN

Kostnadsfri rådgivning genom ditt medlemskap

Som en medlemsförmån kan Lärarförsäkringar utan kostnad hjälpa dig som är medlem i Lärarnas Riksförbund med rådgivning via telefon.

Pensionsrådgivning

Här får du råd kring de val du kan göra för din allmänna pension, din tjänstepension och ditt eget sparande till pensionen. Du kan även få hjälp med placeringar och med att spara till annat än pensionen.

Planering av pensionsuttag

Om du närmar dig pension kan du även få hjälp med praktiska frågor, till exempel hur pensionen kan tas ut och hur den påverkas om du slutar arbeta tidigare, går ner på deltid eller jobbar ytterligare ett par år.

Pensionsföreläsningar

Som LR-medlem kan du också lära dig mer om pension via Lärarförsäkringars digitala pensionsföreläsningar.

Du bokar rådgivning eller plats på föreläsning på lararforsakringar.se Länk till annan webbplats..

Lärarnas Riksförbund är en av ägarna av Lärarförsäkringar. Verksamheten är en del av din medlemsservice och bedrivs utan vinstintresse.


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post