Drömjobb eller slitgöra?

Frågorna som avslöjar vad tjänsten egentligen innebär

På många håll råder brist på behöriga lärare. Det ger dig som har en lärarlegitimation ett guldläge när du ska söka nytt jobb. Och du har allt att vinna på att välja din nya arbetsgivare med omsorg. För det handlar lika mycket om att du ska gilla din nya arbetsplats som att du ska bli vald för tjänsten.

Uppdaterad

Andrés Jerez Lopez är Lärarnas Riksförbunds föreningsombud inom Academedia. Han tipsar om viktiga frågor att ställa när du är på anställningsintervju. Foto Julia Sjöberg

– Försök att få reda på så mycket som möjligt om tjänsten innan du bestämmer dig, säger Lärarnas Riksförbunds ombud Andrés Jerez Lopez.

Redan innan du ska gå på en anställningsintervju bör du förbereda dig genom att ta reda på så mycket som möjligt om arbetsplatsen och tjänsten.

– Ju mer du vet, desto bättre frågor kan du ställa vid intervjutillfället. Det är inte bara du som ska bli utfrågad, utan ni möts för att båda parter ska kunna bilda sig en uppfattning om varandra, säger Andrés Jerez Lopez.

Ett bra sätt att få värdefull information är att kontakta någon av de fackliga företrädarna på arbetsplatsen. Deras kontaktuppgifter finns ofta med i platsannonsen, men om det saknas hittar du alla Lärarnas Riksförbunds ombud på lr.se/kontakt.

– Du bör absolut kontakta vårt fackliga ombud före intervjun. Det här är en facklig service som du inte ska missa att utnyttja. Du kan få information om löneläget på skolan, om arbetsbelastning och arbetsmiljö. Du kan också fråga ombudet om det är något särskilt som du bör vara observant på vid enheten för tjänsten du söker. Det kan gälla allt från avtal till schemaläggning, säger Andrés Jerez Lopez som är Lärarnas Riksförbunds föreningsombud inom Academedia.

Egna intervjufrågor ger viktiga svar

När du sedan kommer till intervjun ska du passa på att ställa frågor som ger dig en tydligare bild av vad tjänsten innebär.

– Du kan fråga vilken pedagogisk tanke de har på skolan eller om de har några idéer som ligger till grund för undervisningen och hur de arbetar med den pedagogiska idén. Sker det i hel- eller halvgrupper? Har de några utbyten? Hur jobbar de med elever som behöver extra stöd?

”En sak som kan skilja sig mycket åt mellan skolor är vad en heltidstjänst egentligen innebär.”

Andrés Lopez Perez

En av de viktigaste sakerna att ta reda på är om det finns ett kollektivavtal och om tjänsten är en ferietjänst eller semestertjänst.

– Om det är en semestertjänst kan du fråga hur många veckors semester per år du får och om du kan bestämma fritt när du tar ut semestern. Fråga också om du har rätt att spara semester. Det finns skolor som inte låter de anställda spara någon semester alls, men enligt lagen har du rätt att spara fem semesterdagar till nästa år, berättar Andrés.

Många friskolor har avtal som innebär någonting mittemellan semestertjänst och ferietjänst, så kallad hybridtjänst. Vad det innebär kan variera stort. Vissa skolor har 40 timmars reglerad arbetstid per vecka plus fem timmars förtroendearbetstid som man sedan tar ut i komptid.

– Om skolan har ett sådant avtal ska du fråga om du kan bestämma fritt när du tar ut din inarbetade tid eller om det måste ske under bestämda dagar. Rektorn vill ofta att lärarna tar ut sin ledighet när eleverna är lediga. Det har hänt att rektorer har nekat lärare att arbeta under elevernas lov, till exempel med rättningsarbete som släpat efter. Därför är det viktigt att kolla upp om du kan ta ut semester och komptid när du vill eller om det är låst till vissa perioder, säger Andrés.

I kollektivavtalet kan du få veta hur många arbetsdagar per kalenderår tjänsten innebär. Ferietjänster har oftast 194 dagar och hybridavtal innebär ofta fler arbetsdagar per år.

– Du kan be att få en kopia av kollektivavtalet så att du kan läsa om allt som kommer att styra din tjänst om du tackar ja till den.

Om det inte finns ett kollektivavtal måste du själv förhandla om alla detaljer och du ska särskilt fråga vilken pensionslösning de har. En sak som kan skilja sig mycket åt mellan skolor är vad en heltidstjänst egentligen innebär. Det gäller allt från undervisningstid, mötestid och planeringstid till gruppstorlekar.

– När du är på intervjun kan du be att få se ett par olika arbetsscheman för heltidstjänster. Då ser du hur mycket luft de har i sina scheman, hur mycket mötestid de har och om de får ut sin lagstadgade rast varje dag. Det här visar hur man brukar lägga ut undervisningstiden och hur skolledningen tänker i de här frågorna, säger Andrés.

Han tycker också att man bör fråga hur mycket undervisningstid man har i en heltidstjänst på skolan.

– Du kan få svaret att det är ett visst antal timmar eller poäng. Fråga då vad dessa poäng innebär och om skolan viktar poängen, det vill säga att undervisningsgrupper med färre elever inte ger fulla poäng. Lärare med mindre gruppstorlekar behöver då undervisa fler timmar för att komma upp i heltid, säger Andrés.

En annan sak som påverkar tjänsten är hur många obehöriga respektive behöriga lärare det finns på skolan.

– Det är en arbetsbelastningsfråga eftersom det bara är de legitimerade lärarna som kan utföra myndighetsutövningen i form av betygssättning. Om det ingår i tjänsten att man ska sätta betyg tillsammans med en obehörig lärare, måste man få tid avsatt för det och kanske undervisa färre timmar. Om skolan har många obehöriga lärare kan det vara intressant att få veta vilken strategi de har för att kunna tillsätta tjänsterna med behöriga lärare i stället, tycker Andrés.

Den här bristen på legitimerade lärare gör det lättare för dig som har en legitimation att ställa krav.

– Ju färre behöriga lärare skolan har, desto mer kommer skolan att förvänta sig av dig. Förklara att du tycker att din arbetsmiljö och arbetsbelastning är lika viktig som att du får en bra lön, säger Andrés.

””Se till att få allt som ni kommit överens om bekräftat skriftligt, så att det inte råder några tvivel om vad som sagts.”

Andrés Lopez Perez

Detaljerna viktiga i anställningsavtalet

Många skolor lockar med olika anställningsförmåner, ofta genom kollektivavtalet. Det kan röra sig om generösa friskvårdsbidrag, sjukförsäkringar och möjligheterna till kompetensutveckling. När ni börjar närma er att skriva anställningsavtal bör du se till att få allt som ni kommit överens om bekräftat skriftligt, så att det inte råder några tvivel om vad som sagts. Det kan gälla vilken veckodag du vill vara ledig vid deltidsarbete eller att du ska vara med i nästa års lönerevision. Du kan till exempel föreslå att ta med överenskommelserna i en bilaga till ditt anställningsavtal.

Ett annat alternativ är att skicka överenskommelserna i ett mejl och be om en bekräftelse på att ni är överens.

– Jag har träffat så många som har blivit snuvade på muntliga löften när det väl kommer till kritan. Därför råder jag alla att ha en skriftlig överenskommelse, säger Andrés.

En sak som är viktig om du söker en tidsbegränsad anställning är att ni kommer överens om att anställningen gäller ett helt kalenderår och inte bara ett läsår. Det är särskilt viktigt vid skolor som har hybridavtal. Annars kan du missa semesterdagar, eftersom dessa grundas på hur mycket du har arbetat under ett kalenderår. Om din anställning tar slut efter ett läsår får du därmed färre semesterdagar. Du kan också gå miste om inarbetad flextid.

– Det här är ett jätteproblem. Jag har mött så många som har blivit lovade lön under hela sommaren efter att ha jobbat ett helt läsår, men som bara har fått lön till och med juni och en klumpsumma med semesterersättning. De förlorade inarbetad tid som de skulle ha fått som arbetsbefriade dagar med lön i augusti. Se därför till att det står i ditt anställningsavtal att anställningen löper över ett helt kalenderår, säger Andrés.

Att söka jobb är en spännande resa och det kan dyka upp ny information längs vägen. Det kan vara lätt att lockas av allt som en ny tjänst innebär, men det lönar sig att försöka hålla huvudet kallt.

– Kom ihåg att förhandlingen inte är färdig förrän du har skrivit under anställningskontraktet. Båda parter ska vara överens och känna sig nöjda. Kom ihåg att ingenting är klart förrän bläcket är på papperet, säger Andrés.

– Om det ingår i tjänsten att man ska sätta betyg tillsammans med en obehörig lärare, måste man få tid avsatt för det och kanske undervisa färre timmar, säger Andrés Jerez Lopez

SVAR PÅ DINA FRÅGOR

Är du ombud eller medlem på en friskola som inte tillhör en koncern?

Jobbar du på en solitär friskola, det vill säga en friskola som varken har många syskonskolor eller är kopplad till en koncern? Lärarnas Riksförbund erbjuder en särskild service för våra medlemmar och ombud på dessa skolor. Utöver vår ordinarie medlemsjour kan du flera dagar i veckan få facklig rådgivning och förhandlingsstöd av ombud som specialiserat sig på just din gren av privat sektor. Här hittar du öppettider och kontaktuppgifter. Länk till annan webbplats.
Välkommen att höra av dig!

Mer inom ämnet


Maria Bohlin

Skribent

Skicka e-post