Edvins tips: Så får du en bra start på första jobbet

Lärarens råd för att fokusera på det viktigaste

Gymnasieläraren Edvin Jensen har jobbat som lärare i två år. Han brukar hålla kurser för studenter som snart ska börja på sitt första jobb efter examen.
– Många tänker att de måste jobba väldigt mycket för att klara av jobbet. Men jag brukar tipsa om hur man kan lägga upp arbetet för att kunna vara ledig så mycket som möjligt. Man måste hinna ha roligt också, då orkar man mer på jobbet, säger Edvin.

Edvin Jensen, gymnasielärare i matematik och fysik på Katedralskolan i Linköping. Har jobbat två läsår.

Edvins viktigaste råd till dig som snart börjar på ditt första jobb efter examen är att du ska försöka vara ledig så mycket som möjligt.

– Våga vara ledig och bestäm dig för att inte jobba på kvällar och helger. Om man vill kan man jobba 24 timmar om dygnet 365 dagar om året, men då blir man inte långvarig i yrket. Så våga vara ledig, säger Edvin Jensen.

Det är hans viktigaste tips till den som är helt ny i sitt yrke. Och det hänger samman med att man också ska våga känna sig nöjd trots att man inte är bäst.

– Man kommer ut från utbildningen och vill vara världens bästa lärare eller studie- och yrkesvägledare. Man vill vara bäst varje dag och man vill att varje lektion ska vara världens bästa lektion. Men det kommer man inte att ha förutsättningarna för, man kommer att ha alldeles för lite tid för att kunna vara världsbäst, säger Edvin.

Han råder därför alla som är nya i yrket att vara nöjda med sig själva ändå, att det räcker med ”good enough”.

– Så är det för alla. Vissa lektioner man håller är helt enkelt inte så bra, och andra lektioner är helt fantastiska. Ingen är bäst jämt. Och varje lektion måste inte vara superspännande. Vissa lektioner behöver eleverna bara jobba med sina uppgifter, men de lektionerna är lika viktiga.

Han tycker också att man ska försöka undvika att stressa och oroa sig i onödan.

– Det löser sig. Eleverna behöver till exempel inte ha tillbaka sina rättade prov direkt. Det kan få ta sin lilla tid. Du kan vara en bra lärare ändå, säger Edvin.

När Edvin var ny som lärare föreslog hans mentor att han skulle skaffa en stämpelklocka till mobilen för att hålla koll på hur mycket han jobbade.

– Det var ett bra tips. Då ser man direkt om man har jobbat för mycket en vecka och bör jobba mindre veckan därpå, säger Edvin.

Han tycker också att man ska låna idéer och lektionstips från sina kollegor, och använda läromedel med lärarhandledningar, för att minska tiden för lektionsförberedelser.

– Man kan lätt planera ihjäl sig. Använd därför tips från mer erfarna lärare och de läromedel som finns på skolan.

Men Edvin är medveten om att alla skolor inte har läromedel i alla ämnen.

– Om man har hamnat på en skola där man är ensam behörig inom ett ämne och det visar sig att de inte heller använder inköpta läromedel, då har man hamnat i en svår sits. Det är tveksamt om man ens ska börja på en sådan tjänst när man är helt ny – det är nästan som att be om att få springa in i väggen. Men om man ändå har hamnat där så måste man verkligen sänka ambitionsnivån, säger Edvin.

Han tycker att man ska vara noggrann när man söker sitt första jobb och fråga så mycket som möjligt innan man tackar ja till tjänsten.

– Fråga hur mycket du förväntas undervisa, för det kan skilja sig väldigt mycket åt mellan olika skolor. Hela din arbetssituation påverkas av det eftersom det tillkommer planeringstid och rättningsarbete till varje lektion.

Eftersom man är oerfaren och kommer att behöva mer tid för att planera och göra efterarbete tycker Edvin att man kan fråga om man kan få nedsättning i undervisningstid.

– Man har inte rätt att kräva det men man kan fråga om det. Man kan också be om att inte få de mest krävande kurserna, säger Edvin.

En annan sak som Edvin tycker att man ska ta reda på är om det finns läromedel på skolan samt om det finns andra lärare med samma ämnesbehörighet som man själv har.

– Det är väldigt svårt att vara den enda läraren med en viss ämnesbehörighet om man är helt ny som lärare.

Innan man tackar ja till en tjänst tycker Edvin också att man ska fråga hur man arbetar med mentorskapet på skolan.

– Det kan skilja sig mycket åt mellan olika skolor. På vissa skolor är en förstelärare mentor åt alla nya lärare, oavsett ämnesbehörighet, och på andra skolor får man en mentor i varje ämne man undervisar i. Vissa mentorer får tid avsatt för uppdraget, och andra får det inte. Fråga också om du själv får tid avsatt för att träffa din mentor. Dessa saker kommer att påverka vilket stöd du får under din första tid i yrket, säger Edvin.

Han tycker att man ska vara snäll mot sig själv under sin första tid på jobbet och vara medveten om att man är mitt inne i en intensiv lärprocess.

– Det kommer en tid då man har blivit mer erfaren. Till dess får man sänka ribban lite, säger Edvin.

”Våga vara ledig och bestäm dig för att inte jobba på kvällar och helger.”

Edvin Jensen

EDVINS TIPS INFÖR FÖRSTA JOBBET

Så håller du koll på arbetstiden

 • Sätt ett stopp och jobba inte på kvällarna.
 • Håll helgerna fredade från jobb.
 • Ha inte jobbmejl eller Teams på telefonen så att du inte plötsligt börjar jobba när du är ledig. Då är det lättare att faktiskt släppa jobbet.
 • Använd stämpelklocka i mobilen om det behövs.

Så undviker du oändliga lektionsförberedelser

 • Sno idéer och tips från kollegor och andra. Kollegorna kanske har färdiga kursplaneringar och lektionstips som du kan få låna.
 • Bra läroböcker med lärarhandledning är guld värda. De är skrivna av erfarna lärare som har jobbat länge. Som ny är detta oerhört värdefullt.
 • I kursplaner och läroböcker kan man se hur Skolverket betonar olika delar i det centrala innehållet och vad man kan lägga mindre vikt vid.

Saker att fråga om när man söker jobb

 • Hur mycket förväntas jag undervisa?
 • Hur har man lagt upp mentorskapet på skolan?
 • Finns läromedel i dina ämnen?
 • Finns lärare med samma ämnesbehörighet som du?
 • Fler tips när du söker jobb >

Mia Bohlin

Skribent

Skicka e-post