Så formar du din VFU

Handledaren tipsar om hur du kan göra

Pia Roos har varit handledare för många lärarstudenter som gör sin VFU. Hon brukar ge dem rådet att själva försöka se till att de får lära sig sådant som de är intresserade av.
– Det finns egentligen oändliga möjligheter, säger Pia.

Uppdaterad

Pia Roos är handledare för lärarstudenter och undervisar i svenska och franska vid Rekarnegymnasiet i Eskilstuna. Foto Anna Hägg

Visste du att du själv kan påverka din VFU ganska mycket? Det handlar om att du själv är med och tar ansvar för en lyckad praktik.
– Var aktiv, ställ frågor och be att få lära dig sådant som du är intresserad av. Då får du en roligare VFU, säger handledaren och läraren Pia Roos.


Att vara på VFU innebär en intensiv lärandeprocess. Handledaren Pia Roos ser studenter utvecklas och växa på många olika plan.
– Vissa är väldigt nervösa, och det är en viktig uppgift för mig som handledare att få dem att känna sig bekväma trots det. Man måste acceptera nervositeten, för vem är inte nervös när man ska träffa en ny grupp? Det är även lärare som har jobbat många år. Och det är inte farligt att vara nervös; det är en helt naturlig sak, säger Pia.

Hon råder alltid studenterna att lära sig alla elevers namn, så fort som möjligt.
– Då känner sig eleverna betydelsefulla och det blir lättare att bygga relationer. Och när man har etablerat en relation brukar också nervositeten minska, säger Pia.

”Det är fantastiskt roligt att följa studenterna när de växer in i lärarrollen.”

Pia Roos

Hon ger studenterna gradvis svårare uppgifter, från enkla saker som att kontrollera närvaro till att planera och hålla hela lektioner.
– De är ju på VFU för att lära sig och jag förväntar mig inte att de kan allt från början. Det är fantastiskt roligt att följa lärarstudenterna när de växer in i ledarrollen, säger Pia.

De som får ut mest av sin VFU är de studenter som själva har tänkt ut vad de vill lära sig, har Pia noterat.
– Fundera på vad som väcker din nyfikenhet och ditt engagemang. Försök sedan komma på olika sätt att lära dig mer om det under din VFU, säger Pia.

Hon tycker att man kan be om råd från handledaren och andra lärare på skolan. De kan ha förslag på hur man kan gå till väga för att lära sig det man vill.
– Många är intresserade av de didaktiska bitarna, och om det finns en lärare på skolan som är omvittnat duktig kan du försöka ta reda på hur han eller hon undervisar och vad det är som gör att läraren är skicklig, säger Pia.

Hon ser att många studenter har svårt att kliva in i ledarrollen, vilket hon tror kan bero på att lärarutbildningarna inte har så mycket fokus på det praktiska ledarskapet. Därför råder hon studenterna att auskultera hos andra lärare.
– Att auskultera är ett sätt att studera ledarskapet. Det ger guldtillfällen att lära sig mer om undervisning.

Pia råder alla lärarstudenter att själva försöka forma sin VFU för att utnyttja möjligheten att lära sig så mycket som möjligt. Man kan studera andra lärare, olika elevgrupper, en speciell metodik eller få insikter av specialläraren eller skolkuratorn.
– Var aktiv och sitt inte bara på en stol i klassrummet. Rör dig lite bland eleverna emellanåt, snacka med arbetslaget på fikat, delta i diskussioner och ta chansen att testa det du skulle vilja prova. Du är där för att lära dig, så ta alla tillfällen du kan få, oavsett vad det gäller. Det kan handla om hur man tillrättavisar en elev eller hur man talar med kollegor på rasten. Det finns egentligen oändliga möjligheter, säger Pia.


Mia Bohlin

Skribent

Skicka e-post