Här får du veta saker som ingen annan berättar

LR Stud ger tillgång till både kunskap och kontakter

Fördelarna med att vara medlem i LR Stud är många: tidningen Skolvärlden, massor av rabatter och inte minst nya kompisar. En viktig fördel är också att du kan få veta saker som du inte får kännedom om någon annanstans.

- Vi vill ge medlemmarna det där lilla extra som de inte kan få nån annanstans, berättar Sara Julsgård som är ordförande i LR Stud Linköping och studerar till ämneslärare på gymnasiet i matte och biologi.

Lärarutbildningarna är breda och innehållsrika på många sätt, men vissa saker får man inte lära sig.

–Det saknas ibland verkligt viktiga saker. Därför försöker vi vara ett komplement och ge studenterna kunskap om saker som de behöver när de ska ut och jobba. Vi ger medlemmarna det där lilla extra som de inte kan få nån annanstans, berättar Sara Julsgård som är ordförande i LR Stud Linköping och studerar till ämneslärare på gymnasiet i matte och biologi.

Till exempel har föreningen märkt att många studenter vill lära sig mer om bedömning av elevers arbete. Därför har de bjudit in yrkesverksamma lärare till en workshop där studenterna har fått träna på bedömning med riktiga elevsvar. Genom tidigare VFU-handledare och samarbete med LR-föreningen i Linköping kunde de komma i kontakt med lärare att bjuda in.

Ibland arrangerar de middagar för lärarstudenter och yrkesverksamma lärare för att ska en möjlighet till möten och samtal under avspända förhållanden.

–Det blir lättsamt på att annat sätt jämfört med under en VFU då handledaren också ska bedöma studenten. Under middagarna kan studenterna ställa frågor till lärarna och knyta kontakter, och det brukar bli trevliga och lättsamma tillfällen.”n.

Varje termin brukar LR Stud i Linköping också erbjuda en kurs i hur man söker jobb, vilket är otroligt uppskattat bland studenterna.

–Då kommer en inbjuden gäst från LR och ger massor av tips på viktiga saker att tänka på när man söker jobb. Det är allt från att skriva ansökan till att förbereda sig inför intervjun och vad man ska ta reda på om tjänsten.

"Under middagarna kan studenterna ställa frågor till lärarna och knyta kontakter, och det brukar bli trevliga och lättsamma tillfällen.”

LR Stud vill också skapa intresse för fackliga frågor och utbildningspolitik.

–I höst har vi en serie lunchträffar där man får gratis lunch och en liten föreläsning om hur politiska beslut påverkar vardagen som lärare. Då går vi igenom allt från riksdagens och kommuners beslut och vi pratar också om hur man kan arbeta för att påverka vilka beslut som fattas.

Sara uppmuntrar alla studenter att engagera sig i en LR Stud-förening på sin studieort.

–Du kan fråga vad du kan hjälpa till med och du kan bidra med egna idéer till aktiviteter och frågor att driva, Det finns resurser i form av kunskaper, pengar och kontakter och det är lättare att driva frågor tillsammans i en förening än att försöka förändra saker ensam. Och så är det jättekul, och man träffar många nya kompisar.

STARTA FÖRENING

Du kan starta en LR Stud-förening

Finns ingen LR Stud-förening på din studieort? Då kan du starta en förening med några studiekamrater.
Så här gör du.

Lokalföreningsguiden

Här finns en guide som berättar hur LR Stud fungerar. Där finns massor av tips för hur man kan arbeta i lokalföreningarna.
Till Lokalföreningsguiden.