Värdefulla tips när du ska skriva ditt examensarbete

Vinnarna i tävlingen Årets bästa examensarbete 2021 ger råd inför ditt arbete

Hur skriver man ett riktigt bra examensarbete? Charlotte Ågren och Markus Bergman, vinnare av Årets bästa examensarbete 2021, delar med sig av sina bästa råd.

Uppdaterad

Tre personer, varav två har blommor och diplom, framför en LR-rollup

Charlotte Ågren och Markus Bergman får diplom av Svante Tideman, vice ordförande i LR (mitten). Foto: Helena Linge

Hur kommer man på ett bra ämne att skriva om?

Charlotte: Allt går att undersöka, men man har roligare på vägen om man väljer ett ämne som engagerar, helst både en själv och andra. Man kan börja med att lista några skolfrågor som väcker känslor. Förvåning och irritation är bra känslor att utgå från. Sedan tar man reda på om svaret redan finns tillgängligt. Det är ju lite onödigt att uppfinna hjulet på nytt. Därefter smalnar man av och smalnar av igen, och igen… tills man har en fråga som går att undersöka på den korta tid man har till förfogande. 

Markus: Ämnesvalet underlättas av att man först identifierar ett aktuellt och avgränsat ämnesdidaktiskt problem. Att skriva uppsats syftar trots allt till att lösa ett problem eller komma fram till en ny, kanske mer konstruktiv förklaring på problemet. Flera sådana problem aktualiseras när man synar styrdokumenten och Skolverkets kommentarmaterial i sömmarna. Intressanta ämnesdidaktiska frågor kan även väckas i samband med VFU, vid seminarier och i kurslitteraturen. 

Hur lägger man upp planeringen på ett bra sätt?

Markus: Vissa kan gynnas av detaljerade planeringar med egna deadlines var eller varannan vecka medan andra, som jag, i stället föredrar en mer övergripande planering med jämna avstämningar med handledaren. Vare sig man väljer det ena eller det andra tror jag många har igen att de lägger några veckor extra på att läsa och fördjupa sig i litteraturen. Då kan det bli enklare att hitta en ”lucka” i forskningsfältet som uppsatsen kan försöka täppa till. Var också öppen för att tänka om och låta uppsatsen ta en annan riktning än vad som var tanken från början. 

Charlotte: Det är bra att samla in materialet i god tid. Om uppsatsen ska vara klar i slutet av maj kan man inte börja jaga intervjupersoner i februari/mars. Jag har gjort det misstaget i tidigare uppsatser, och då blir det för lite tid till att bearbeta materialet. 

Markus: Se också till att planera in tid för att låta en kurskamrat läsa och ge respons på din text i flera vändor. Responsen ska helst inte bara handla om formalia och språkliga detaljer, utan också vara en hjälp till att ”kill your darlings” och upptäcka luckor i dina resonemang. Kamratresponsen bör förstås inte ersätta din egen korrekturläsning. 

Vad bör man tänka på i kontakten med handledaren? 

Markus: Lyssna till handledarens expertis, men var inte rädd för att själv styra era samtal och lyfta de frågor som dyker upp under arbetets gång. Låt också handledaren veta vad du vill få ut av handledningen vid de olika träffarna så att din arbetsprocess kan stöttas på bästa sätt. 

Charlotte: Tänk även på att vara ute i god tid. Jag glömde att handledare också firar jul, vilket ledde till att jag fick feedback så sent att jag knappt hann revidera uppsatsen utifrån handledarens tankar. 

Hur höll du motivationen uppe?

Charlotte: Det var lätt eftersom jag var – och är – genuint nyfiken på min grundfråga. Det svåra för mig var att hålla motivationen uppe för annat tråkigt som måste göras parallellt med uppsatsen, som att laga mat och betala räkningar. 

Markus: När motivationen tröt krävdes disciplin, stöd från kurskamrater och handledare och inte minst fungerande rutiner för när jag skulle koncentrera mig på uppsatsen och när jag skulle vara ledig och göra något helt annat.

ÅRETS BÄSTA EXAMENSARBETE

Två uppsatser fick pris

Lärarnas Riksförbunds utmärkelse Årets bästa examensarbete tilldelades 2021 Markus Bergman för uppsatsen ”Kärnintegrerad undervisning i svenska. Ett retorikmoment för språk och litteratur – och demokrati.” och Charlotte Ågren för uppsatsen ”Måste 15-åringar kunna skriva krönikor? Förekomsten av genreord, och deras betydelse, i nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 1985–2014.”. Priset delas årligen ut av Lärarnas Riksförbund.  

Charlottes tips för att disponera tiden smart

– Det tar tid att tänka. Ett tips är därför att minimera tiden du lägger på insamling av material och maximera tiden för analys. Om du lagt allt krut på att göra intervjuer eller jaga enkätsvar är risken stor att analysen blir ytlig och därmed mindre intressant, och om du liksom jag arbetar heltid samtidigt som du läser till lärare kan det vara smart att ta tjänstledigt några veckor i det mest intensiva skedet av uppsatsarbetet.

Markus råd vid skrivkramp

– Att flödesskriva kan bota skrivkramp. Då skriver du för att få ur dig dina tankar utan att tänka på stavning, interpunktion eller samband. Efter flödesskrivningen kan du enklare sortera bland tankarna och kanske också se en större, sammanhängande tankegång. Skulle du ändå inte komma loss i texten kan du gå vidare och skriva någon annanstans så länge eller, ännu bättre, vända dig till en kurskamrat. Ofta är man inte ensam om sina problem, så ta hjälp av varandra i stället för att försöka lösa dem på varsitt håll. Som sista utväg finns handledaren.

Mer inom ämnet


Karin Sjödin

Skribent

Skicka e-post