Årets bästa examensarbete 2022

Evelina Össmar och Sebastian Roos, Linköpings universitet

Evelina Össmar och Sebastian Roos vid Linköpings universitet tilldelas pris för Årets bästa examensarbete för deras uppsats "Att läsa med öronen" - Forskningsöversikt om ljudbokens effekt på läsförståelse Länk till annan webbplats.(15 hp).

Uppdaterad

Hur känns det att vinna priset Årets bästa examensarbete?
– Det känns overkligt! Vi hade inledningsvis inte så höga ambitioner med arbetet men det utvecklades till något engagerande. Positiv respons från både handledare och examinator gjorde att vi vågade nominera oss. Det är kul att arbetet blir bekräftat genom det här priset!

Vad var det som fick er att välja ämnet?
– Vi ser oss själva som läsare men lyssnar oftare på ljudböcker än läser de tryckta versionerna. Ljudboken premieras inte i varken svenskundervisning eller på lärarutbildningen. Därför ville vi ta reda på om synen på ljudboken, som underlägsen den tryckta boken, har stöd i forskning eller inte.

Hur gjorde ni för att hålla motivationen uppe?
– Framför allt mycket och billigt kaffe samt hotet om indraget CSN motiverade. Vi ville verkligen få svar på vilken effekt ljudboken har på läsförståelse och tyckte därför att det var engagerande att läsa forskningen på området. Det var även ett vinnande koncept att sitta på campus tillsammans med andra som skrev examensarbete, vilket gjorde arbetet roligare!


Juryns motivering: Uppsatsförfattarna undersöker det något kontroversiella ämnet lyssneläsning. Arbetet är väl genomfört med en bra metod som bidrar till användbar kunskapsutveckling inom området.

Sebastian och Evelinas tre bästa tips för ett lyckat examensarbete

  1. Lägg energi på att hitta ett ordentligt underlag av forskningsartiklar och om man är två så se till att båda läser allt för att kunna diskutera och hitta mönster tillsammans.
  2. För att få fram det man vill ha sagt är strukturen väldigt viktig! Innehåll i all ära, men utan struktur går inte resultatet fram.
  3. Var inte rädd för att provocera och utmana både etablerade uppfattningar och mallen för ett examensarbete!

Felix Lidéri

Skribent

Skicka e-post