1. Läs, för tusan, läs! Samtal om barns och ungas läsförståelse. Barbro Westlund, Johanna Lindbäck, Katarina Lycken-Rüter, Eric Haraldsson, Fredrik Backman, Patrik Hadenius

Samtal om barns och ungas läsförståelse

Samtal om barns och ungas läsförståelse som sjunker i Sverige. Hur kan vi tillsammans vända den nedåtgående trenden?

Medverkande är Barbro Westlund, lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling, Johanna Lindbäck, läsambassadör med starkt engagemang i läsfrämjandefrågor, Katarina Lycken-Rüter, Guldäpplevinnare 2013 och förstelärare i svenska med fokus på IT-utveckling, Eric Haraldsson, skolbibliotekssamordnare för Växjös grundskolor som twittrar om bibliotek, pedagogik och teknologi och Fredrik Backman, författare till succéromanen "En man som heter Ove".

Samtalsledare är Patrik Hadenius, chefredaktör för Språktidningen.

(En ljudupptagning från ett seminarium på Bokmässan 2014)

Prenumerera på Lärarpodden. Du hittar den där poddar finns: